Music Finlandin vuosi 2021: musiikkivientiä globaalisti muuttuneessa toimintaympäristössä

"Musiikkivientiorganisaation toiminnan perustana on oltava usko siihen, ettei yksi lamaannuttava ajanjakso tuhoa koko musiikkivientimme potentiaalia ja nousukiitoa, vaan viennin edellytykset turvaamalla, valmiuksia kasvattamalla ja hyvin suunnitellulla strategialla varmistetaan pitkän tähtäimen kasvu sekä kansainvälistä kilpailuetua. Pandemian aiheuttaman ahdingon tilannekuva ja toimenpide-ehdotukset päättäjille tarvitsevat rinnalleen myös aktiivista näköalojen tunnistamista ja alan yhteistä visiotyötä", kertoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö vuoden 2021 katsauksessaan.

Music Finlandin tehtävä vuonna 2021 on varmistaa musiikkiviennin jatkuminen. Samalla vastuumme on vahvistaa heikkoinakin aikoina uskoa ja edellytyksiä siihen, että juuri Suomessa on oikeat ihmiset, taitoa ja päättäväisyyttä nostaa musiikkialan ja musiikkiviennin asemaa osana Suomen kokonaisvientiä sekä olla keskeisessä roolissa pandemia-ajan jälkeisessä taloudellisissa ja kulttuurisessa elpymisessä.

Millaisilla keinoilla teemme suomalaista musiikkivientiä vuonna 2021? Ennen kaikkea ylläpitämällä vientiä ja edesauttamalla sen jatkuvuutta kaikin mahdollisin keinoin. Autamme suomalaisia toimijoita vahvistamaan valmiuksiaan, markkinatietouttaan ja verkostojaan, jotta he olisivat valmiudessa matkustamaan kohdemarkkinoilleen ja ammattilaistapahtumiin turvallisesti heti, kun se on vain mahdollista.

Vahvistamme ja rakennamme aktiivisesti verkostojamme esimerkiksi virtuaalisten työpajojen ja verkostoitumistilaisuuksien avulla. Osallistumme olennaisimpiin kansainvälisiin ammattilaistapahtumiin ja koordinoimme niissä suomalaista näkyvyyttä tarpeen mukaan. Järjestämme yhteishankkeina NOMEX-verkoston kanssa virtuaalisia vientimatkoja nouseville markkinoille.

Hiomme työpajoistamme linjakkaita kokonaisuuksia, jotka on kohdistettu viennin eri vaiheissa oleville toimijoille genreihin katsomatta. Omat sisältönsä kohdennetaan niin viennin pariin vasta suuntaaville toimijoille kuin aktiivisille musiikinviejille ja läpimurtajille. Mentorointipalvelujamme vahvistetaan kansainvälisellä mentoriringillä, joka on räätälöity kaikkein pisimmällä oleville viejille. Myös Fast Track -kasvuohjelmamme alle luodut valmennukset alkavat uudelleen: keväällä avataan haku vientiartistijalostamoon ja syksyllä vientiyrityskiihdyttämöön.

Autamme suomalaisia toimijoita vahvistamaan valmiuksiaan, markkinatietouttaan ja verkostojaan, jotta he olisivat valmiudessa matkustamaan kohdemarkkinoilleen turvallisesti heti, kun se on mahdollista.

Tutkimme mahdollisuuksia kannustaa musiikkialan toimijoita yhteistyöhön teknologiayhtiöiden ja muiden luovien alojen yritysten sekä esimerkiksi hautomoiden ja pääomasijoittajien kanssa. Toimimme tässä itse tienraivaajina tuottaen mm. Eurosonic- ja South By Southwest -tapahtumien suomalaisartisteille eri tyyppisiä showcase-esityksiä. Nämä luodaan lähtökohtaisesti uudenlaisiksi vientikonsepteiksi, jotka eivät ole live-esityksen korvaavia tuotteita, vaan tuovat lisäarvoa taiteellisille sisällöille. Toimimme yhteistyössä pelialan, virtuaalitodellisuutta tuottavien yritysten, musiikkiteknologia-alan sekä graafisen suunnittelun kentän kanssa – vahvalla yhteiskunnallisella vuoropuhelulla ja monialaisella yhteistyöllä pyrimme tekemään täysin uudennäköistä musiikkivientiä.

Elämme yhä toivossa, että alkukesästä lähtien voisimme tuoda Suomeen kansainvälisiä ammattilaisia. Kun käytännöt turvallisten tapahtumien järjestämiseksi ovat vakiintuneita, voimme saavuttaa kilpailuetua kutsumalla ammattilaisia esimerkiksi Song Castle -biisileirille, sekä kesän suomalaisiin tapahtumiin. Syksyn aikana suunnitelmissa on myös kaksi muuta kirjoitusleiriä. Uutena konseptina leirien joukossa esittelemme Sync Castlen, jossa työskennellään kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen suorien ”liidien” pohjalta, eli kirjoitetaan kappaleita esimerkiksi elokuva- tai sarjatuotantoihin tai merkittävään mainoskampanjaan.

Syksyn suunnitelmana on järjestää vientimatkoja pohjoismaisiin ammattilaistapahtumiin sekä saksankielisen Euroopan alueelle. Vuonna 2020 järjestetyistä verkkovientimatkoista saimme positiivista palautetta ja kehitämme niitä edelleen. Avainmarkkinoiden osalta suunnittelemme hybridimatkoja, joissa perustietojen jakaminen sekä verkostoituminen tehdään verkossa, jolloin itse matkalle lähdettäessä ollaan entistä valmiimpia kohtaamaan jo virtuaalisesti tutuksi tulleita portinvartijoita.

Vahvalla yhteiskunnallisella vuoropuhelulla ja monialaisella yhteistyöllä pyrimme tekemään täysin uudennäköistä musiikkivientiä.

Valmiuksien rakentamiseen kuuluu myös tutkia futuristisia skenaariota tulevaisuuden vaatimuksista, mahdollisuuksista ja nousevista markkinoista sekä viestiä niistä. Vahvistamme ajantasaisen toimialatiedon jakamista kentälle monin tavoin – olemme esimerkiksi aloittaneet uuden Musiikkialan näkymiä -kirjoitussarjan. Aktiivista asiantuntijuutta on myös uusien liiketoimintamallien kehittäminen ja innovaatioihin tutustuminen, minkä kautta nostamme valmiuttamme vastata uuden normaalin haasteisiin.

Myös tutut Music Finlandin vientituet tulevat hakuun kevään aikana. Lisäksi pyrimme jatkamaan Fast Track -musiikkivientiohjelmaa.

Tiedotamme palvelujemme ja ohjelmiemme aikatauluista sivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Voit myös liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi.