Suomen musiikkialan arvo jatkaa tasaista kasvua

Suomen musiikkialan kokonaisarvo vuonna 2023 oli 1,28 miljardia euroa. Kasvua suhteessa edellisvuoteen oli nyt noin kaksi prosenttia, mikä kertoo musiikkialan tilanteen tasaistumisesta koronapandemian aiheuttamien muutosten jälkeen. Tiedot selviävät Music Finlandin tuoreesta Musiikkialan talous Suomessa 2023 -raportista.

Kaikkiaan musiikkialan ydinsektorien – elävä musiikki, tekijänoikeudet, äänitteet sekä alan saamat avustukset – arvo oli nyt 817 miljoonaa euroa ja musiikkikoulutuksen arvo 466 miljoonaa euroa. Kasvua nähtiin lähes kaikilla sektoreilla, mutta suurinta se oli vielä elävässä musiikissa, jonka arvo kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Elävän musiikin yksityisen ja julkisen sektorin arvo vuonna 2023 oli yhteensä 558 miljoonaa euroa.

Äänitesektori kasvoi neljällä prosentilla, ja sen vähittäismyynnin kokonaisarvo voidaan nyt arvioida 123 miljoonaan euroon. Tekijänoikeustuloissa kasvua oli kolme prosenttia ja arvo 113 miljoonaa euroa.

Ainoa edelliseen vuoteen verrattuna supistunut sektori oli julkinen ja yksityinen tuki, jonka määrä on pudonnut lähelle korona-aikaa edeltävää tasoa. Avustukset ovat arvoltaan nyt 35 miljoonaa euroa.

Ydinalueiden lisäksi musiikkialan arvoon lasketaan myös musiikkikoulutus. Sen taloudellisen arvon laskemisessa hyödynnetään musiikkikoulutussektorin toimijoiden tuottamia koulutusastekohtaisia arvioita. Kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla viime vuodelle, mutta edellisen vuoden tilastojen perusteella voidaan musiikkikoulutuksen arvoksi vuodelle 2023 arvioida yhteensä 466 miljoonaa euroa (2022: 465 miljoonaa euroa, 2021: 456 miljoonaa euroa). Vuoden 2023 arvo tullaan tarkentamaan takautuvasti, kun vuoden 2023 tilastotieto on saatavilla.

Suomen musiikkialan kokonaisarvon osalta raportissa esitetään tulovirrat, jotka muodostuvat kuluttajien maksamista arvonlisäverollisista loppuhinnoista tai musiikin käyttäjien korvauksista. Esimerkiksi konserttien osalta mukaan on laskettu kuluttajien tapahtumaan käyttämät rahat lippuineen ja oheismyynteineen. Samoin äänitemyyntiin on arvioitu mukaan vähittäismyynnin kate. Eri sektorien väliset tulonsiirrot on vähennetty kokonaisarvosta.

Lue koko tutkimusraportti sivuiltamme!