Nuotistopalvelut

Nuotistopalvelut

Music Finland nuotistopalveluihin kuuluu säveltäjäasiakkaiden teosten arkistointi Music Finlandin nuotistoon, luettelointi nuotiston tietokantaan ja säveltäjien profiilisivuille sekä nuottien saattaminen julkiseen levitykseen. 

Music Finlandin nuotisto välittää säveltäjäasiakkaidensa kustantamattomia teoksia myymällä niiden partituureja ja kamarimusiikkistemmoja sekä vuokraamalla orkesteriteosten stemmamateriaaleja. Music Finland välittää nuotteja sekä paperi- että PDF-muodossa. 

Teoksen toimittaminen Music Finlandiin

Säveltäjän tulee toimittaa teos Music Finlandiin PDF-tiedostona, sillä PDF-muodon käyttäminen ei ole sidottu laitteistoon eikä ohjelmistoon.

Teoksen voi toimittaa CORE-sivuston säveltäjäprofiilisivuilla olevaa add work -toimintoa käyttäen tai lähettämällä tiedoston sähköpostitse musiclibrary@musicfinland.fi -osoitteeseen. Partituurista ja stemmoista voi tehdä pakatun zip-tiedoston. Add work -lomakkeen etuna on se, että teoksen tiedot siirtyvät samalla myös säveltäjäprofiilin teoslistaan.

Teoksen voi edelleen toimittaa myös paperimuodossa käsikirjoituksena tai tulosteina. Paperiaineisto toimitetaan sitomattomina irtolehtinä. 

Säveltäjän tulee lähettää teoksen mukana seuraavat tiedot:

 • teoksen tarkka instrumentaatio sivusoittimineen sekä mahdollinen jousiston koko
 • teoksen kesto ja sävellysvuosi
 • mahdollinen tilaaja ja/tai omistuksen saaja sekä kantaesityksen tiedot (päivämäärä, esityspaikka, esittäjät) mikäli ne ovat tiedossa
 • teosesittely, jos sellainen on
 • tarvittavat esitysohjeet, mieluiten ainakin englanniksi
 • tieto partituurin poikkeavasta sivutuksesta
 • mikäli teokseen kuuluu taustanauha, se tulee toimittaa Music Finlandiin CD-muodossa tai MP3-tiedostona.

Säveltäjä vastaa toimittamiensa tietojen ja nuottiaineistojen virheettömyydestä.

Paperikoot

Music Finlandissa on käytössä kolme paperikokoa: A4, A3 sekä ns. ”oma koko” (275 mm x 350 mm). Nuotinkirjoitusohjelmilla tehdyt partituurit ja stemmat kirjoitetaan hyvin usein A4- tai A3-kokoon, mutta toisinaan on käytännöllisempää käyttää ”omaa kokoa”. Sitä käytetään ennen kaikkea kamarimusiikki- ja orkesteriteosten stemmakokona ja se on B4-kokoa selvästi leveämpi. 

Marginaalit ovat tärkeitä paperikoosta riippumatta. On suositeltavaa, että marginaalia varataan 1,5–2 senttimetriä joka suuntaan.

Partituuri ja siihen liittyvät tiedot 

Teos on toimitettu Music Finlandiin vasta sitten kun sen koko partituuri on lähetetty nuotistoon. Vajaita tai puutteellisia nuottimateriaaleja (esim. vain osa teoksesta tai pelkät stemmat) emme käsittele. 

Partituurissa tulee näkyä seuraavat teosta koskevat tiedot tarvittaessa erillisellä nimiö-, instrumentaatio- tai ohjesivulla:

 • teoksen nimi, sävellysvuosi ja tarvittaessa tieto versiosta tai revisiosta
 • teoksen osat ja niiden kestot, myös koko teoksen kesto on hyvä mainita
 • teoksen instrumentaatio (myös vaihtosoittimet ja transpositiot), soittajien määrä ja jousiston koko

Music Finlandin levittämiin partituureihin tehdään nuotistossa ulkoasultaan yhtenäiset kannet, joihin tulee säveltäjän ja teoksen nimi, mahdollinen lisänimi, kokoonpanotieto, sävellysvuosi sekä tekstin tekijän nimi. Kaikki muut tiedot käyvät ilmi säveltäjän lähettämillä nimiö- ja instrumentaatiosivuilla.

Moniosaisen teoksen kaikkien osien ja selityssivujen tulee olla yhdessä tiedostossa, eikä niin, että jokainen osa on oma tiedostonsa. Säveltäjä siis koostaa kokonaisuuden ennen sen lähettämistä Music Finlandiin. Myös sivunumeroinnin tulee olla juokseva eli jatkua osasta toiseen, ei niin, että uusi osa alkaa jälleen sivulta 1. Mahdolliset tyhjät sivut osien välillä tulee liittää mukaan. Partituuri kannattaa oikolukea useaan kertaan ennen sen toimittamista eteenpäin.

Partituurit arkistoidaan Music Finlandin nuotistoon PDF-muodossa ja ne julkaistaan internetissä digitaalisella promootioleimalla varustettuina näytekappaleina.

Stemmojen toimittaminen

Stemmoihin pätevät samat ohjeet kuin partituurin toimittamiseen: jokainen erillinen soitinstemmatiedosto sisältää koko teoksen, mukaan lukien kansilehden ja selityssivut. Tiedostonimestä tulee käydä ilmi stemman soitin, esim: Sinfonia3.klarinetti1.pdf.

Erityisen huolellisesti kannattaa suunnitella sivunkääntöpaikat. Normaali käytäntö on, että tauko on parittoman sivun lopussa. Kertauskohtiin ei sijoiteta sivunkääntöä. Sivunkääntöpaikat merkitään tarvittaessa kirjaimilla v.s. (volti subito, käännä äkkiä tai suomeksi ‘vaihda sivua’).

Ohjeita stemmojen toimittamiseen Music Finlandiin: 

 • kaikki stemmat toimitetaan Music Finlandiin yhdellä kertaa, ei stemma kerrallaan
 • vain yksi soitin stemmaa kohden, koko teos (kaikki osat) yhdessä tiedostossa
 • Music Finland ei irrota stemmoja lähetettyjen nuottitiedostojen partituureista vaan stemmat toimitetaan nuotistoon erillisinä editoituina tiedostoina
 • muista mahdollinen transpositio, ja ilmoita se soittimen nimen yhteydessä etusivulla
 • suositeltavin orkesteristemmojen koko on ”oma koko”, myös A4 käy tarvittaessa
 • oikolue stemmat aina ennen niiden toimittamista eteenpäin

Music Finland ei kustanna säveltäjäasiakkaiden teosten esitysmateriaalien puhtaaksikirjoitusta.

Mikäli nuottimateriaali vaatii normaalista poikkeavia työvaiheita, esimerkiksi kolmen sivun aukeaman tai irrallisen apusivun, tulee siitä aina ilmoittaa, kun materiaalia toimitetaan Music Finlandiin. Myös poikkeava sivunumerointi ja tyhjät sivut on syytä mainita. Ilman eri ohjeita nuotit tulostetaan sellaisina, kuin ne ovat toimitetuissa tiedostoissa.

PDF-tiedostoa toimittaessa tulee pitää huoli siitä, että tiedostoon liitetään mukaan kaikki fontit. Näin nuotit tulostuvat Music Finlandissa erikoismerkkeineen kuten on tarkoitettu.

Teoksen esiversiot ja myöhemmät versiot

Music Finland ottaa välitettäväksi vain teoksen valmiin version. Valmiiksi teos tulkitaan silloin, kun säveltäjä ilmoittaa sen olevan julkisesti välitettävissä.

Ei-valmiiden teosten nuottimateriaalin valmistamisen voi tilata Music Finlandista maksullisena kopiopalveluna. Palveluun sovelletaan Music Finlandin kopiohinnastoa. Jälkityöstä, kuten kansista, sidonnasta tai stemmojen teippauksesta, peritään kappalekohtainen hinta. Kopiohinnaston saa Music Finlandista.

Jos Music Finlandiin jo toimitettuun lopulliseen teokseen tulee korjauksia, tai teos vaatii suuremman revision, se toimitetaan nuotistoon normaaliin tapaan. Uuden version partituurista ja stemmoista sekä tiedostonimestä tulee käydä ilmi, että kyseessä on muokattu versio (esim. merkinnällä ”versio 1.6.2011”, tai ”v. 1.2”). 

Teoksesta saattaa olla myös useita rinnakkaisia versioita. Nuottimateriaaliin tulee merkitä selvästi versiotunnisteet, jotta eri versiot on helppo erottaa toisistaan. Versionumeroita voi antaa esim. vuosiluvun mukaan tai aakkosten mukaan, ”versio 2011”, ”Versio B”, tai kuvailemalla, esimerkiksi ”versio kamariorkesterille”, ”versio puhallinorkesterille”.

Toimitusaikataulut

Materiaalin toimitusaika riippuu materiaalin laajuudesta. Pienen kamarimusiikkiteoksen stemmat valmistuvat yleensä viikossa. Laajan teoksen toimitusaika on kaksi viikkoa. Uudet teokset tehdään siinä järjestyksessä kuin ne on toimitettu Music Finlandiin. Loma-aikana toimitusajat saattavat vaihdella.

Säveltäjän tulee ottaa valmistusaikataulut huomioon teostensa toimitusaikatauluista sopiessa. Mahdolliset kiiretyöt pyritään sovittamaan osaksi Music Finlandin aikatauluja, mutta säveltäjän tulee olla siitä yhteydessä hyvissä ajoin etukäteen.

Tekijäkappaleet ja oman teoksen nuottien ostaminen

Säveltäjä saa erikseen pyydettäessä kolme (3) ilmaista tekijäkappaletta jokaisen Music Finlandiin toimittamansa teoksen partituurista. Lisäksi säveltäjälle tehdään kamarimusiikin stemmoja yksi kokonainen esitysmateriaali. Sitä vastoin orkesteriteosten stemmat eivät sisälly säveltäjän tekijäkappaleisiin.

Säveltäjä voi ostaa oman teoksensa partituureja ja kamarimusiikkistemmoja tai vuokrata orkesteriteoksensa esitysmateriaalin 50 % alennuksella. Pyydettäessä Music Finland lähettää säveltäjän teosten nuotteja hänen toivomilleen tahoille. Tällöin säveltäjältä peritään nuotin hinnan lisäksi postikulut.

Tekijänoikeus ja tekstin käyttölupa

Säveltäjän toimitettua teoksen Music Finlandin nuotistoon hänellä säilyy siihen kaikki hänelle aiemminkin kuuluneet oikeudet. Music Finlandilla on ainoastaan kopiointi- ja välitysoikeus säveltäjäasiakkaidensa teosten nuotteihin.

Sitä vastoin Music Finlandilla ei ole oikeutta kopioida ja välittää teokseen liittyvää suojattua tekstiä ilman tekstin tekijän lupaa. Säveltäjän on itse pyydettävä tekstin tekijän toimittamaan Music Finlandille sävellykseen liittyvän tekstin käyttölupa. Käyttölupalomake löytyy Music Finlandin Säveltäjäpalvelut-sivulta. Music Finland ei välitä tekstiä sisältäviä teoksia ennen kuin tekstin käyttölupalomake on toimitettu Music Finlandiin. 

Music Finlandille toimitetut teostiedot eivät siirry Teoston teosrekisteriin. Esityskorvausten varmistamiseksi säveltäjän on siksi huolehdittava itse teosilmoitustensa toimittamisesta Teostoon.

Kustannetut teokset

Vaikka Music Finland välittää vain säveltäjäasiakkaidensa kustantamattomia teoksia, se kerää ja luetteloi myös kustannettujen teosten nuotteja. Tämän aineiston osalta teemme paljon yhteistyötä kustantajien kanssa. Mikäli säveltäjäasiakkaan Music Finlandin levityksessä oleva teos kustannetaan, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä nuotistoon. Tämän jälkeen teoksesta jää yksi arkistokappale nuotistoon, mutta sen välitys Music Finlandin toimesta päättyy. Teoksen tiedot nuottikatalogissa ja säveltäjän teosluetteloissa säilyvät edelleen. 

Äänitearkisto

Music Finland ylläpitää myös suomalaisen musiikin äänitekokoelmaa. Arkistossamme on kattava kokoelma suomalaisten säveltäjien teosten levytyksiä ja konserttitaltiointeja, jotka ovat paikan päällä kuunneltavissa. Säveltäjä voi toimittaa äänitteitä Music Finlandin äänitearkistoon, mutta Music Finlandilla ei ole lupaa kopioida ja lähettää niitä muille.