Music Finlandin arvot ja tavat toimia

Ammattimaisuus ja jatkuva kehittyminen

Palvelemme asiakaitamme asiantuntevasti ja tuloksellisesti. Tähtäämme kaikessa tekemisessämme korkeaan laatuun.

Seuraamme uusia ilmiöitä ja pyrimme edelläkävijyyteen musiikkialalla. Kehitämme jatkuvasti omaa ja asiakkaidemme osaamista.

Avoin yhteistyö

Kuuntelemme asiakkaitamme ja palvelumme perustuvat heidän tarpeisiinsa. Kerromme avoimesti valintojemme perusteista.

Autamme rakentamaan verkostoja yli alojen ja maantieteellisten rajojen. Teemme monialaista yhteistyötä kehittääksemme musiikkialan toimintaedellytyksiä

Kokonaisvaltainen kestävyys

Punnitsemme kaikissa valinnoissamme ekologista kestävyyttä ja sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Olemme tasapuolisia ja läpinäkyviä sisältövalinnoissamme. Tunnistamme musiikissa taiteellisen ja liiketoiminnallisen arvon sekä kannustamme pitkäkestoisiin uriin.

Pidämme tärkeänä työyhteisömme hyvinvointia sekä yhteenkuuluvuutta.