Yhdenvertaisuutta musiikkialalla pidetään itsestäänselvyytenä, mutta sen tiellä on haasteita

Yhdenvertaisuutta pidetään Suomessa musiikkialalla tärkeänä, mutta sen tiellä on vielä esteitä, kertoo Music Finlandin tilaama ja tutkija Ilona Rimpilän toteuttama kyselytutkimus.  

Ilona Rimpilä toteutti kesällä 2018 Music Finlandin tilauksesta tutkimuksen musiikkialan yhdenvertaisuuskäsityksistä. Erityisesti organisaatioiden johdolle ja luottamustehtävissä oleville suunnatulla kyselytutkimuksella kartoitettiin sitä, miten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus näkyvät musiikkialan organisaatioiden ja alasektorien toiminnassa. Kysymykset pohjautuivat tammikuussa 2018 julkaistuihin musiikkialan laatimiin tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta edistäviin teeseihin (www.yhdenvertainenmusiikkiala.com)

Yksi kyselyn keskeisistä tuloksista on se, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus koetaan suomalaisella musiikkialalla tärkeiksi arvoiksi. Ne nousevat esille sekä työympäristöissä että henkilökohtaisesti, ja yhdenvertaisuutta pyritään edistämään monin aktiivisin keinoin, esimerkiksi henkilöstöratkaisuin ja käyttämällä syrjimätöntä kieltä.

Samalla kuitenkin yhdenvertaisuuden tiellä nähdään vielä monia esteitä ja ongelmia, joista keskeisimpiä ovat uskottavuusongelmat, väheksymisen kulttuuri sekä rakenteiden ja historian tuomat rasitteet.

Musiikkiala luottaa toimijoihinsa ja näiden arvoihin

Kyselyssä nousi esille erilaisia toimenpide-ehdotuksia ja ideoita yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ehdotuksia olivat esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin lisääminen sekä rekrytointiprosessien läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta huolehtiminen.

Haasteina sen sijaan nähtiin esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin dominanssi, jota joissain työympäristöissä on vaikea purkaa. Urakehityksen kannalta puolestaan ongelmana nähtiin se, että musiikkiala Suomessa on liian pieni ja nojaa liiaksi olemassaoleviin verkostoihin tarjotakseen yhdenvertaisia etenemismahdollisuuksia. Työolojen yhdenvertaisuuden suhteen vastaajat kokivat vaikeimmaksi työ- ja perhe-elämän yhdistämisen.

Kyselyn eri osa-alueiden vastauksista kuului vahva luottamus alalla toimiviin ihmisiin ja näiden arvoihin. Yhdenvertaisuutta pidetään jopa itsestäänselvyytenä ja siten esimerkiksi rekrytoinnin tai taiteellisen päätöksenteon kannalta epäolennaisena ulottuvuutena.

Kyselyn eri osa-alueet käsittelivät rekrytointia, urakehitystä, taiteellista päätöksentekoa sekä hallitusten ja johtoryhmien kokoonpanoja. 

Lue koko raportti Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus musiikkialalla Suomessa – kyselytutkimuksen tulokset.