Popmusiikin teosviennin toimijat päivittävät biisiviennin visiota yhteisvoimin

Song Castle -biisileirin osallistujia vuonna 2018

Biisiviennin visio on suomalaisen musiikin tekijäkentän, alan yritysten ja järjestöjen yhteinen hanke popmusiikin teosviennin kasvattamiseksi sekä alan yhteistyön lisäämiseksi viennin puitteissa. Vuonna 2017 luotu Biisiviennin visio päivitetään asettamalla sen saavuttamista edistävät strategiset tavoitteet.
Biisiviennin visiossa suomalainen musiikintekeminen on kysytyintä, ja Suomen musiikkiala tekee jatkuvasti maailmanlaajuisia hittejä.

Biisiviennin vision työstäminen toimi inspiraationa alan toimijoille, käynnisti yhteistyötä musiikkikustantajien välillä, kannusti yhtiörajojen yli toimivien musiikintekijäryhmien yhteistyötä, auttoi yritysten sisäisissä visio- ja kehitysprosesseissa sekä vaikutti esimerkiksi musiikintekijyyden koulutukseen lukiotasolla. Biisiviennin vision myötä biisinkirjoittaminen ammattina sekä alan yhteinen visiotyö näkyi myös Suomen musiikki- ja talousmediassa.

Strategiset tavoitteet työstetään ennalta teemoitetuissa työpajoissa, jotka on johdettu Biisiviennin visiosta alan järjestöjen ohjaamana. Kuhunkin työpajaan kutsutaan parikymmentä keskustelijaa, joilla on asiantuntemusta käsiteltävästä aiheesta. Yhteensä työpajoihin osallistetaan noin 100 musiikkialalla toimivaa taiteilijaa ja liiketoiminnan ammattilaista.

Hankkeen toteuttaa Music Finland yhteistyössä Grand Music Consultingin, Teoston, Musiikintekijät ry:n ja Musiikkikustantajat ry:n kanssa. Strategian luomiseen osallistuu laaja joukko musiikkialan toimijoita: musiikkikustantajia, biisintekijöitä, artisteja, musiikkipedagogeja, levy-yhtiöitä, managereita ja muita musiikkialan toimijoita.


Katso tästä kaikkien Biisiviennin visio -työpajojen teemat

Biisiviennin vision päivitys julkaistaan syksyllä 2021 alan yhteisessä kokoontumisessa. Biisiviennin strategiset tavoitteet johtavat alan toimijoita ja järjestöjä kohti kansainvälistymisen visiota ja auttavat saavuttamaan konkreettisia tuloksia. Strategisten tavoitteiden kautta päästään kiinni seuraaviin askeliin ja konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten tuleviin tukiohjelmiin ja muihin alaa kehittäviin hankkeisiin. Biisivienti voi olla seuraava Suomen luovan talouden viennin kärki.