Musiikkialabarometri 2019: Musiikkialalla uskotaan tulevaisuuteen

Music Finlandin uusimman musiikkialabarometrin mukaan suomalainen musiikkiala uskoo tulevaisuuteen. Erityisesti alalla ollaan optimistisia musiikin kulutuksen lisääntymisen sekä elävän musiikin ja musiikkiviennin kasvun suhteen. Tulevaisuudenuskosta huolimatta huolta aiheuttavat esimerkiksi digitalisoitumisen tai kasvavan kilpailun tuoma epävarmuus tulojen muodostumisesta. 

Keväällä 2019 toista kertaa toteutetussa musiikkialabarometrissa musiikkialan ammattilaisilta kysyttiin heidän näkemyksiään alan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. Vastausten perusteella ala suhtautuu sekä oman toimintansa tulevaisuudennäkymiin että koko alan kasvuun vielä myönteisemin kuin kolme vuotta aiemmin toteutetussa musiikkialabarometrissa.

Erityisen vahvasti musiikkialalla uskotaan elävän musiikin kasvuun, ja elävän musiikin tapahtumien ennakoidaan olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi työllistäjä muusikoille ja välittäjäportaalle. Edellisessä barometrissa näkynyt elävän musiikin etumatka suhteessa muihin sektoreihin on nyt kuitenkin kaventunut, ja esimerkiksi synkronoinnin eli elokuviin ja peleihin liitettävän musiikin kasvumahdollisuuksiin uskoo nyt lähes yhtä moni.

Kansainvälinen markkina nähdään kasvumahdollisuutena

Yli puolet barometrin vastaajista uskoi myös musiikkiviennin kasvavan seuraavan kolmen vuoden aikana. Myös barometrin avovastausten perusteella musiikin kenttä nähdään globaalina ja suomalainen musiikki kansainvälisesti kiinnostavana.

Musiikkialan rakenteelliset muutokset aiheuttavat kuitenkin monille toimijoille huolta. Ratkaisuja kaivattiin esimerkiksi itsensä työllistävien sosiaali- ja eläketurvaan. Vastaajat pitivät myös tärkeänä uudistaa esimerkiksi digitaalisia musiikkipalveluita koskevaa lainsäädäntöä sekä puuttua ns. arvokuiluongelmaan eli siihen, että luovien sisältöjen arvo siirtyy alustapalveluille sen sijaan että se palautuisi sisältöjen alkuperäisille tekijöille. Haasteista huolimatta alalla uskotaan siihen, että omalla asenteella ja yhdessä tekemisellä voi muuttaa asioita.

Barometrikyselyyn vastasi tällä kertaa 518 musiikkialan ammattilaista eri genreistä ja eri toimialoilta. Barometrin on toteuttanut Music Finland yhteistyössä Gramexin, IndieCon, Musiikkituottajat IFPI Finlandin, Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Musiikkikustantajien, Suomen Muusikkojen Liiton, Suomen Säveltäjien ja Teoston kanssa.

Lue Musiikkialan barometri 2019 -tutkimusselvitys kokonaisuudessaan täältä.