Innolla kohti uutta

Tammikuun alku on tavallaan tietynlaista moottorin käynnistelyä. Joulun ja vuodenvaihteen jälkeen on erinomainen hetki pysähtyä tarkastelemaan taakse jäänyttä vuotta ja arvioimaan sen aikana tapahtuneita käänteitä, toteutuneita projekteja ja saavutettuja onnistumisia. Vähintään yhtä tärkeää on kääntää katsetta tulevaan – tutkia tuorein silmin syksyn aikana tehtyjä suunnitelmia ja alkaa laittaa niitä käytäntöön.

Music Finlandille vuodesta 2016 tulee monella tapaa mielenkiintoinen. Fokuksemme on edelleen saksankielisessä Euroopassa ja Aus Finnland -kärkihankkeessa. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteisvientihankkeiden rahoitus on muuttumassa ja se vaikuttaa myös Music Finlandin toimintaan tänä vuonna. Lisäksi käynnistämme tämän vuoden aikana merkittävän viestintään ja digitaalisiin palveluihin kohdistuvan uudistuksen. Ensimmäinen askel prosessissa on Composers & Repertoire –palvelumme päivitys, jonka valmistuminen on jo loppusuoralla.

Vauhdilla alkaneen Aus Finnland -hankkeen toinen vuosi keskittyy erityisesti alan toimijoiden omien projektien edistämiseen ja vientitoimenpiteiden vauhdittamiseen saksankielisessä Euroopassa. Hankkeen ohjelmissa on mukana jo 75 eri toimijaa ja vuonna 2015 Aus Finnland -kiertuekalenteriin kirjattiin huimat 1300 keikkaa ja suomalaisen musiikin esitystä Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Haku Aus Finnland -ohjelmiin vuodelle 2016 on jo käynnissä ja se tapahtuu kahdessa osassa (ennen 31.3. toteutettavat sekä 1.4. alkaen toteutettavat toimenpiteet). Muistathan ilmoittaa myös tämän vuoden keikkasi kalenteriin!

Vientihankkeidemme selkärankana olleen työ- ja elinkeinoministeriön avustuksen myöntäminen päättyi hallituksen linjauksen mukaisesti 1. tammikuuta. Yritysten osallistumista messuille ja ammattilaistapahtumiin tuetaan silti jatkossakin Tekesin hallinnoiman Team Finland Trade Fair -avustuksen turvin. Käytännössä tämä tarkoittaa Music Finlandilla muutoksia hankehallinnoinnin prosessiin sekä yritysten tekemiin hankeilmoittautumisiin ja tiliselvityksiin. Myös yhteisvientihankkeiden määrää jouduttaneen pienentämään, sillä avustusta on kaikkiaan jaossa noin puolet viime vuoden määrärahaan verrattuna. Kevään hankesuunnitelma viimeistellään tammikuun ensimmäisten viikkojen aikana, ja keväällä toteutettavat yhteisvientihankkeet sekä tarkemmat ohjeet julkistetaan piakkoin.

Rahoituksen haasteet ovat kannustaneet meitä arvioimaan vienninedistämisen parhaita käytäntöjä sekä pohtimaan uusia avauksia suomalaisen musiikin kansainvälistymisen edistämiseksi. Tämä työ jatkuu läpi vuoden 2016 ja aiomme luonnollisesti ottaa viennin tekijät mukaan suunnittelutyöhön. Ratkaisut eivät synny yhdessä yössä ja kärsivällisyyttä edellytetään sekä meiltä että asiakkailtamme. Silti uskomme, että pystymme yhdessä kehittämään entistäkin parempia – asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä – tapoja auttaa suomalaista musiikkia ja musiikkialan yrityksiä maailmalle.

Tammikuun 25. – 27. päivä järjestämme workshop-päivät asiakkaillemme. Työpajoissa paitsi jaetaan tietoa tämän vuoden hankkeista, myös kuullaan asiakkaiden toiveita ja tarpeita koskien ajankohtaisia projekteja ja niiden toteutustapoja. Osallistumalla asiakastilaisuuksiin pääset siis vaikuttamaan siihen, mitä Music Finland tekee vuonna 2016  ja millä tavalla!

Music Finlandin nuotiston verkkosivu Composers & Repertoire sekä sen takana oleva tietokanta uudistuvat vuoden alussa. Uudistuksen myötä sivuston käytöstä tulee sujuvampaa ja sitä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin, sillä uusi käyttöliittymä mahdollistaa esimerkiksi soivan materiaalin sekä videoiden käyttämisen. Myös ristiinlinkitys muihin Music Finlandin viestintäkanaviin ja FMQ-sivustoon paranee.

Viime vuonna osaksi Music Finlandia siirtynyt FMQ julkaistaan tänä vuonna kahtena tuplanumerona. Digitaalisuus on olennainen osa myös FMQ:n tulevaisuutta: lehden kattavaa juttuarkistoa digitoidaan parhaillaan, ja sen verkkosivustoa kehitetään samalla Music Finlandin muun digitaalisen viestinnän kehitystyön kanssa.

Tänä vuonna toteutetaan ensimmäistä kertaa Musiikkialabarometri-selvitys, jolla kartoitetaan alan tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Musiikkialabarometrin valmistelu käynnistyy heti alkuvuodesta ja sen tiimoilta tehdään tiivistä yhteistyötä Music Finlandin jäsenjärjestöjen kanssa. Entuudestaan tutut Musiikkialan talous Suomessa ja Musiikkialan markkina-arvo -tutkimukset julkistetaan jatkossa joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2017.

NOMEX-verkosto ja siihen kuuluvat muut pohjoismaiset musiikkivientiorganisaatiot ovat olennainen osa Music Finlandin hanketoimintaa myös tänä vuonna. Kevään aikana pohjoismainen yhteistyö laajenee Pohjois-Amerikkaan siellä pilotoitavan vientihankkeen myötä. Tarkoitus on luoda Amerikan-viennille alusta, joka hyödyntää aiemmissa hankkeissa hyväksi havaittuja digitaalisen promootion muotoja sekä mahdollistaa esimerkiksi kustannustehokkaiden vientimatkojen toteuttamisen yhteispohjoismaisin voimin.

Myös yhteistyö muiden luovien alojen sekä taiteen sektorien kanssa on tärkeässä roolissa vuonna 2016. Eri kulttuurialojen on entistä paremmin pystyttävä viestimään yhteisellä äänellä aloille tärkeistä asioista ja kansainvälistymisen merkityksestä. Music Finland jatkaa aktiivista toimintaa taiteiden tiedotuskeskusten TAIVE-verkostossa sekä yhteistyön kehittämistä esimerkiksi AV- ja design-alojen kanssa.

Vuoteen tulee mahtumaan edellä mainittujen asioiden lisäksi paljon sellaista, mikä ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Moni asiakkaillemme tutuksi tullut prosessi varmasti muuttuu vuoden kuluessa, mutta pyrimme tekemään muutoksesta mahdollisimman suoraviivaista, jotta asiointi kanssamme olisi jatkossakin vaivatonta. Uskon, että vuoden päästä samaan aikaan pystyssä on entistä monipuolisemmin ja paremmin asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita palveleva Music Finland. Onnea ja menestystä alkaneeseen vuoteen!


Puheenvuorossa-palstalla musiikkialan ammattilaiset kertovat näkemyksiään alaa koskettavista ilmiöistä ja puheenaiheista. Aiheita ja kirjoittajia voi ehdottaa viestintäpäällikkö Teemu Fiilinille.