Vientiyrityskiihdyttämössä valmennetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Music Finland käynnistää maaliskuussa vientiyrityskiihdyttämön osana Fast Track -kasvuohjelmaa. Kiihdyttämössä valmennetaan suomalaisia musiikkialan yrityksiä kansainvälisen toiminnan aloittamisessa sekä autetaan musiikki-innovaatioita tekevien yritysten matkaa kansainväliseksi liiketoiminnaksi. 

Fast Track -vientiyrityskiihdyttämöön voivat hakea kaikki yritykset, tiimit ja toimijat, joilla on musiikkialaan liittyvä bisnesidea. Sen tavoitteena on rohkaista ja tukea kansainväliseen liiketoimintaan sekä kasvuun pyrkiviä suomalaisia musiikkialan yrityksiä ja ideoita. 

”Tämän uuden avauksen kautta pyrimme tukemaan niin perinteistä musiikkiliiketoiminnan yrittäjyyttä kuin myös start up -kentän toimijoita, joille meillä ei entuudestaan ole ollut palveluita tarjolla”, kertoo vientiyrityskiihdyttämön suunnitteluun aktiivisesti osallistunut Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Vientiyrityskiihdyttämössä on tarkoitus vahvistaa uusia musiikkialan bisnesideoita tarjoamalla välineitä ja kontakteja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Projektin myötä halutaan myös luoda uudenlaisia yhteistyömalleja perinteisen musiikkiliiketoiminnan sekä musiikkiteknologian ja digitaalisten innovaatioiden välillä. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat luovien alojen yrityshautomo Creve (Humanistinen Ammattikorkeakoulu), Taideyliopisto sekä Musiikki & Media. 

Haku vientiyrityskiihdyttämöön on päättynyt 16.2. ja mukaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Lue lisää vientiyrityskiihdyttämöstä täältä.