Artistiviennin visio -hankkeen tulokset nyt sivuillamme

Music Finland toteutti menneen vuoden aikana hankkeen, jossa selvitettiin uusia tapoja ja mahdollisuuksia pop-artistien vientiin. Artistiviennin visio -nimellä kulkeva hanke yhdisti musiikkialan toimijoita työpajojen merkeissä, joiden tavoitteena oli lisätä yhteistyötä sekä löytää kasvun keinoja popmusiikin artistiviennin kentällä.

Hankkeen tuloksena luotiin visio popmusiikin artistiviennille. Artistiviennin vision työpajatulokset ovat nyt nähtävillä tutkimussivullamme ja ne ovat jaettu varsinaiseen "Visio 2030" -osaan sekä kolmeen toimenpide-ehdotukseen. Katso tulokset täältä!

Artistiviennin visio on osa musiikkialan kasvustrategiahanketta (2022-23), joka saanut rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF).