Tutustu pohjoismaisen vientiverkostomme ajankohtaisiin palveluihin

Kevään myötä yhteispohjoismainen yhteistyömme musiikkivientitoimistojen muodostaman NOMEX-verkoston kanssa jatkuu. Pohjoismaiden tiekartat ovat jo sivuillamme, huhtikuussa saadaan jatkoa Morning Coffee with the Nordics -webinaareille ja lisäksi kustakin Pohjoismaasta on nimetty 'nordic advisor' – neuvonantaja, joka tarvittaessa avaa kotikenttänsä kontakteja ja markkinaa muiden naapurimaiden musiikkiammattilaisille.

Huhti–toukokuussa seuraa jatkoa syksyllä 2020 lanseeratulle suositulle Morning Coffee with the Nordics -aamukahvisarjalle. NOMEX (Nordic Music Export) -verkoston järjestämä webinaarisarja käsittää jälleen viisi istuntoa, josta kukin on yhden Pohjoismaan isännöimä ja esittelee tämän maan musiikkivientiprojekteja sekä -konsepteja eri genreistä ja lähtökohdista. Lue lisää aamukahvisarjasta sivuiltamme ja tule seuraamaan luentoja!

Olemme lisänneet Music Finlandin tiekartat -sivullemme myös tiivistelmämäisen johdannon jokaisen Pohjoismaan musiikkimarkkinaan. Englanninkieliset tiekartat ovat NOMEX-verkoston kokoamia. Perehdy pohjoismaisiin tiekarttoihin täältä.

Nordic advisorit opastavat pohjolan kohdemaille

NOMEX-verkosto on lisäksi nimennyt jokaiselle pohjoismaalle oman "nordic advisorin" – henkilön, joka on muiden Pohjoismaiden musiikkialan ammattilaisten käytettävissä tiedonlähteenä. Nordic advisoreihin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi pyytääkseen tietoja tai esittelyjä heidän maansa musiikkikentästä ja kollegoistaan kohdemaassa. Nämä henkilöt ovat:

-Islanti: Bryndís Jónatansdóttir (Iceland Music) (info)
-Tanska: Carolina Echeverri (Music Export Denmark) (info)
-Ruotsi: Matilda Munthe Gottberg (Music Export Sweden) (info)
-Norja: Nina Finnerud (Music Norway) (info)
-Suomi: Niko Kangas (Music Finland)