Tutustu Music Finlandin strategiaan vuosille 2024 – 2026

Music Finlandin strategia vuosille 2024 – 2026 on valmistunut. Strategiaa työstettiin tiiviissä yhteistyössä Music Finlandin jäsenjärjestöjen, hallituksen ja henkilökunnan kanssa. Prosessi alkoi keväällä 2023 ja useampien työpajojen jälkeen strategia hioutui lopulliseen muotoonsa elokuussa.

Strategiassa yhdistyksen ydin sanallistetaan uuteen muotoon: Music Finland​
on johtava musiikkiviennin asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka mahdollistaa menestystarinoita​ ja pitkäjänteisiä uria.​ Palvelualueet ja näitä koskevat tavoitteet on strategiassa jaettu viiteen alakategoriaan: Tekijä- ja teosvienti, Vientihankkeet ja artistivienti, Säveltäjäpalvelut ja nuotisto, Valmennus ja mentorointi ja Asiakas- ja promootioviestintä sekä ammattilaisvierailut.

”Uusi strategia antaa meille varsin selkeän ja innostavan kehyksen suunnata toimintaamme tulevalla strategiakaudella. Sen keskiössä on selkeiden ja helposti ymmärrettävien palvelukokonaisuuksien luominen kullekin asiakasryhmälle. Tavoitteemme on mahdollistaa menestystarinoita ja pitkäjänteisiä uria sekä innostaa ja rohkaista alaa kansainvälistymään”, kertoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Mikko Manninen uudesta strategiasta.

Katso visualisoitu tiivistelmä Music Finlandin strategiasta 2024 – 2026 pdf-muodossa.