Teosvientituki 2013

Music Finlandin teosvientituet ovat nyt haettavissa. Teosvientituki on osa Music Finlandin teosmyynninedistämisstrategiaa, jolla tuetaan suomalaisten kirjoittajien, tuottajien ja heidän edustajiensa kansainvälistymistä ja vientiä. Tuella myös kannustetaan kirjoittajia osallistumaan kansainvälisiin co-write-workshopeihin, kirjoitustapahtumiin sekä tekemään oma-aloitteisia co-write-matkoja.

Vuonna 2013 jaetaan 20 000 euroa teosvientimatkoihin ulkomaille. Tukea jaetaan kolmella hakukierroksella tai niin kauan kuin jaettavaa tukea riittää. Tukipäätökset tekevä riippumaton työryhmä kokoontuu jokaisen hakuajan päätyttyä.

Haku on avoinna seuraavasti:

30.5.-20.6.2013

1.-30.8.2013

1.-31.10.2013

1.12.-15.1. (Huom! Aiemmista hauista poiketen teosvientituen neljännellä hakukierroksella voi hakea tukea teosvientimatkoille, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2013 tai tapahtuvat 30.3.2014 mennessä.)

Teosvientimatkan tulee olla osa kirjoittajan ja edustavan yrityksen kansainvälistymisstrategiaa ja tähdätä merkittävään yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinalla. Tuki voi olla enintään 50 % matkan todellisista toteutuneista kustannuksista ja maksimissaan 3000 euroa. Myönnettävän tuen vähimmäismäärä on 500 euroa. Mikäli samalle matkalle osallistuu useita yhtiön edustamia kirjoittajia, voi yhtiö hakea tukea joko koko tuotannolle tai kirjoittajakohtaisesti. Tukea voi hakea myös matkalle osallistuvalle yhtiön edustajalle, kustantajalle tai managerille.

Teosvientituki on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea.

Tuen hakeminen

Tukea teosvientimatkaan voi hakea etukäteen tai takautuvasti. Matkan tulee kuitenkin toteutua vuoden 2013 aikana. Tukea haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Teosvientimatkan tulee täyttää seuraavat kriteerit

 • Matkan tulee tähdätä merkittävään yhteistyökumppanuuteen tai näkyvyyden kasvattamiseen kohdemarkkinalla
 • Matkan tulee olla osa kirjoittajan kansainvälistymisstrategiaa ja olla sidoksissa kasvusuunnitelmaan kohdemarkkinalla
 • Matkan tulee olla toteutunut tai tulla toteutumaan 1.1.2013 -31.12.2013 välisenä aikana

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit

 • Tukea hakevan yrityksen tulee olla rekisteröity Suomeen
 • Kirjoittajan tulee olla tekijänoikeusjärjestön asiakas
 • Yrityksen on oltava koko hankkeen ajan (hakemushetkellä, teosmyyntimatkan aikana sekä raportointihetkellä) yritysrekisterissä ja ennakkoperintärekisterissä, eikä yrityksellä saa olla verovelkaa
 • Hakeva yritys sitoutuu raportoimaan matkan toteutumisesta ja tuloksista ohjeistetulla tavalla sekä keräämään raportointia varten tarvittavat aineistot matkan aikana

Tukikelpoiset kulut

 • matka- ja majoituskulut
 • workshopin tai leirin osallistumismaksut
 • studiovuokrat
 • päivärahat

Teosvientituen päätöskriteerit

 • Vientimatkan merkitys kirjoittajan uran kannalta erityisesti kohdemarkkinalla
 • Vientimatkan merkitys yrityksen kansainvälistymisstrategialle
 • Vientimatkan ja yhtiön toiminnan ammattimaisuus, kansainvälinen kokemus ja/tai menestys kotimaassa 

Hakulomakkeeseen pääset tästä.

Lisätietoja:

Katariina Sorsa
katariina.sorsa@musicfinland.fi
puh. 0207302230 tai 0407537556