Nomex Discovery Sessions: China

Nomex Discovery Sessions -webinaarisarjan seuraavassa osassa 27.1. klo 12–15.30 tutustutaan Kiinan kuluttaja- ja musiikkimarkkinaan. Webinaarissa käydään läpi Kiinan markkinaa elävän musiikin, äänite-, ja kustannusalan sekä artistipromootion näkökulmista.

Music Finlandin tuottama webinaari koostuu kahdesta osasta. Webinaarin ensimmäinen osa klo 12-13 tarjoaa yleiskatsauksen Kiinan musiikkimarkkinaan, sen nykytilanteeseen ja uusimpiin kehityskulkuihin sekä tietoa pohjoismaisen musiikin mahdollisuuksista Kiinassa.

Webinaarin toisessa osassa klo 13-15.30 kuullaan esittelyt kuudelta Kiinan markkinoilla toimivalta yritykseltä sekä syvennytään siihen, miten Kiinan markkinoille on mahdollista päästä.

Lue lisää webinaarista Nomexin sivuilta ja ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta.

Nomex Discovery Sessions -webinaarisarjassa tutustutaan uusiin, nouseviin markkinoihin ympäri maailman. Sarjassa kukin pohjoismainen vientitoimisto esittelee vuorollaan uuden markkinan pohjoismaiselle musiikkialalle. Lue lisää Nomexin sivuilta.