Julkaisukiertuetuki 2013

Music Finlandin koordinoimien Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisukiertuetukien vuoden 2013 toinen hakukierros on avoinna 16.9. – 4.10.2013. Tuet jaetaan hakemusten perusteella.

Julkaisukiertueen tulee olla osa artistin/yhtyeen ja sitä edistävän taustaorganisaation kansainvälistymisstrategiaa. Kiertueen tulee myös olla sidoksissa olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa tapahtuvaan julkaisuun tai muuhun selkeään promootiokokonaisuuteen kohdemarkkinoilla. Tukisumman kiertuekohtainen suuruus on vähintään 5 000 euroa ja enintään 20 000 euroa. Tuki voi olla enintään 50 % kiertueen todellisista toteutuneista kustannuksista. Mikäli yrityksellä on samanaikaisesti, samalla kiertueella useita artisteja, voi yritys hakea tukea joko kiertue- tai artistikohtaisesti.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen löytyy sivun lopusta). Music Finlandin asettama riippumaton asiantuntijatyöryhmä käsittelee hakemukset, ja päätöksistä ilmoitetaan mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen kaikille hakijoille.

Tukea saavien tulee tehdä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukainen sopimus tuen käytöstä Music Finlandin kanssa.

Kiertueen tulee täyttää seuraavat kriteerit

 • Kiertue on vähintään neljän esiintymisen sarja Suomen ulkopuolella. Sarjan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, mutta kaikki esiintymiset tulee voida lukea samaan kiertueeseen kuuluvaksi (esim. saman julkaisun promootioon tarkoitettu).
 • Kiertueen tulee olla sidoksissa olemassa olevaan tai lähitulevaisuudessa tapahtuvaan julkaisuun tai muuhun selkeään promootiokokonaisuuteen kohdemarkkinoilla.
 • Kiertue on toteutunut tai tulee toteutumaan 1.1.2013 -31.12.2013 välisenä aikana.

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit

 • Tukea hakevan yrityksen tai yhdistyksen tulee olla rekisteröity Suomeen.
 • Yrityksen tai yhdistyksen on oltava koko hankkeen ajan (hakemushetkellä, kiertueen aikana sekä raportointihetkellä) yritysrekisterissä (Y-tunnus) eikä verovelkaa saa olla.
 • Hakija sitoutuu raportoimaan kiertueen toteutumisesta ja tuloksista ohjeistetulla tavalla sekä keräämään raportointia varten tarvittavat aineistot kiertueen aikana.

Tukikelpoiset kulut

 • Tuotantokulut (vuokrat, kalusto, tuotantopalvelut jne.)
 • Markkinointi- ja viestintäkulut (viestintä ja PR, markkinointimateriaalit jne.)
 • Hyväksytyt palkkakulut (hyväksyttäviä palkkakuluja ovat tuotantohenkilökunnalle, esim. kiertuemanagerille, teknikoille ja sooloartistin yhtyemuusikoille maksetut palkkiot, jotka ovat toteutuneina kuluina yrityksen kirjanpidossa)
 • Majoitus
 • Matkaliput ja kuljetus (myös rahti- ja ylipainokulut)
 • Päivärahat
 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset jne.)

Julkaisukiertuetuen päätöskriteerit

 • Kiertueen merkitys artistin uran kannalta
 • Kiertueen merkitys yrityksen kansainvälistymisstrategialle
 • Kiertueen ja yrityksen toiminnan ammattimaisuus

Julkaisukiertuetuen haku tapahtuu hakulomakkeella, johon pääsee tästä.

Ohjeet tuen saajille

Julkaisukiertueen / showcasen raportointi tulee tehdä sähköisellä lomakkeella viimeistään 60 päivää showcasen tai kiertueen päättymisen tai tukipäätöksen jälkeen (sis. vaaditut liitteet), ellei muuta sovita. Tuen saajat saavat sähköpostitse linkin lomakkeeseen.