Folk Alliance International

Music Finland järjestää kansanmusiikin vientiä tekeville toimijoille Folk Alliance International -tapahtumaan suuntautuvan vientimatkan. 

Vientimatka suuntautuu Folk Alliance International -tapahtumaan, jonka konferenssi-, showcase- ja verkostoitumisohjelma tarjoaa paljon informaatiota ja hyödyllisiä kontakteja kansanmusiikin vientiyrityksille. Folk Alliance International on Pohjois-Amerikan tärkein kansanmusiikki-, folk-, roots- ja maailmanmusiikkimarkkinoiden ammattilaistapahtuma ja se järjestetään 13.–17. helmikuuta 2019 Montrealissa, Kanadassa. 

Yhteisen matkan tarkoituksena on tutustua tapahtumaan sekä vahvistaa suhteita ja luoda uusia verkostoja erityisesti Yhdysvaltojen ja Kanadan musiikkimarkkinoille. Tarpeen ja kysynnän mukaan räätälöimme lähtijöille myös omia tapaamisia sekä verkostoitumistilaisuuksia.

Osallistuvat yritykset

Music Finlandin tukemalle verkostoitumis- ja vientimatkalle haki ja valittiin mukaan kuusi kansanmusiikin ja maailmanmusiikin parissa toimivaa viejäyritystä:

Bafe's Factory: Aija Lehtonen
Saura Ohjelmapalvelu Oy: Johanna Sauramäki
Paha Juuso Agency, Värttinä: Juha Paaso
KordAva Productions: Marouf Majidi
Folk Extreme, Kihtinäjärvi Records: Taito Hoffrén
Rockadillo Production Oy: Tapio Korjus

Music Finlandin tuki on 50 prosenttia matka- ja majoituskuluista, kuitenkin korkeintaan 800 euroa osallistuvaa yritystä kohden. Tuki maksetaan jälkikäteen tositteita ja täytettyä palautekyselyä vastaan.

Valintakriteerit:

  • Vientistrategia ja -suunnitelmat Pohjois-Amerikan markkinoilla, jo tehdyt toimenpiteet tällä markkinalla 
  • Folk Alliance International -matkan tavoitteellisuus ja merkitys vientitoiminnalle
  • Edustetun artistin tai artistien ajankohtaisuus 

Vaikka tukemme on rajattu viejäyrityksille, kannustamme myös artisteja, festivaalien ja venueiden edustajia ja muita alan ammattilaisia lähtemään mukaan tutustumaan tapahtumaan. Vientipäällikkö Henna Salo antaa mielellään lisätietoja. Lähtijät vastaavat matkajärjestelyistä ja -varauksista sekä viisumin hankinnasta itse.

Lue lisää tapahtuman omilta sivuilta.