Taiteen tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteet julkaistu

Suomi vahvistuu, kun suomalaisen kulttuurin kansainvälisyyttä vahvistetaan. Tämä oli taiteenalojen tiedotuskeskusten ja Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien johtajien viesti eduskunnalle, kun he kävivät viemässä tuoreet hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmien edustajille keskiviikkona 21. tammikuuta.

Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen muistutti kansanedustajia luovien alojen merkityksestä niin taloudelle kuin työllisyydelle.

"Suomalaisesta sisällöstä syntyy kotimaista yrittäjyyttä ja suomalaisia työpaikkoja: kulttuuri- ja viihdealan työpaikkamäärä on kasvanut tilastokeskuksen mukaan 20 % vuodesta 2007. Myös luovien ja kulttuurialojen vienti kasvaa; esim. suomalainen musiikkivienti on kaksinkertaistunut viimeisten 10 vuoden aikana. Euroopassa luovat alat työllistävät yli seitsemän miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin esimerkiksi metalli- ja terästeollisuus tai elintarviketeollisuus.”

Tuomo TähtinenTähtinen kertoi kansanedustajille, että maailmalla ollaan nyt hyvin kiinnostuneita suomalaisesta kulttuurista ja luovasta osaamisesta. Hän tähdensi samalla, että ilman riittäviä panostuksia kotimaisten tekijöiden ammattimaistumiseen, ei taiteen kentällä kansainvälisiä menestystarinoita synny.

“Kansainväliset menestystarinat eivät synny ilman korkeatasoista luovaa sisältöä. Sen tekemiseen tulee jatkossakin olla hyvät edellytykset. Laadukas sisältö vie kuitenkin hyvin harvoin maaliin asti ilman määrätietoisia panostuksia verkostoihin, viestintään, myyntiin ja markkinointiin. Vahvoilla tukirakenteilla ja -työkaluilla voidaan mahdollistaa suomalaisen kulttuurin menestyminen yhä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.”

Tilaisuudessa kansanedustajille puhui myös Suomen Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg. Hän painotti puheessa kulttuurin monimuotoisuutta ja Suomi-instituuttien roolia tämän ylläpitämisessä kansainvälisellä kentällä. 

Eduskuntaryhmiä oli tilaisuudessa edustettuna seitsemän. Kansanedustajat toivat vastapuheenvuoroissaan esiin taiteen ja kulttuurin merkityksen osana sivistysvaltiota ja luovien alojen potentiaalin tulevaisuuden kasvun mahdollistajana. Jatkossa tiedotuskeskuksilta ja instituuteilta  toivottiin ennen kaikkea uusia, innovoivia ajatuksia.

Katso taiteenalojen tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteet 2015–2019 täältä (pdf)

Lue tiedote asiasta täältä (pdf)