Taidemusiikin viennin visio 2020

Music Finland käynnistää syksyllä 2013 alan sisäisen keskustelun ja visiotyön suomalaisen klassisen musiikin ja nykymusiikin kansainvälistymisestä. Hanke kestää vuoden, ja tavoitteena on syksyyn 2014 mennessä kirkastaa alan yhteinen visio ja kehittää sitä tukevia työkaluja tuleville vuosille. Music Finlandin yhteistyökumppanina visioprosessissa on Sibelius-Akatemia. Hanketta ohjaa tiivis ohjausryhmä, johon kuuluvat Tuomas Auvinen, Jaakko Kuusisto, Heli Lampi, Henna Salmela ja Johan Tallgren.

Tärkeä osa prosessia on keskustelu: haluamme löytää erilaisten toimijoiden yhteiset näkökulmat sekä tuoda esiin myös alan moninaisuuden. Yhdessä keskustellen selvennämme erilaisia tarpeita ja positioita viennin suhteen sekä etsimme tapoja, joilla suomalainen yhteiskunta voi parhaiten hyötyä taidemusiikin kansainvälistymisestä. Kansainvälisen kilpailun kovetessa on koko kentälle hyödyllistä tunnistaa suomalaisen taidemusiikin vahvuusalueet ja löytää uudenlaisia yhteistyömuotoja.

Prosessin myötä käytössämme olisi syksyllä 2014 alan yhteinen visio sekä jatkotoimenpideohjelma alan kehittämiseksi vision mukaiseksi. Työ pohjautuu osaltaan Jari Muikun vuonna 2012 laatimaan julkaisuun ”Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys”. Jari Muikku toimii myös tässä visioprosessissa projektin vetäjänä sekä vision ja toimenpideohjelman kokoajana.

Workshopit

Vuoden aikana järjestämme kolme työpajaa alan toimijoille. Ensimmäisessä työpajassa joulukuussa tiivistämme yhdessä hankkeen tavoitteet ja lähtökohdat sekä käymme läpi musiikkialalla jo olemassa olevia strategioita. Tilaisuuteen kutsutaan noin 10 musiikkialan eri osa-alueita tuntevaa henkilöä. Keväällä 2014 järjestämme vielä kaksi tilaisuutta, joista ainakin toiseen tulee olemaan avoin pääsy kaikilla asiasta kiinnostuneilla. Visio julkistetaan alkusyksystä 2014 päätösseminaarissa.

Miten ja kuka voi osallistua?

Visiotyö on avoin prosessi, josta pidämme alaa tietoisena koko työskentelyn ajan. Tiedotuslistalle voi ilmoittautua vapaasti, ja prosessin edetessä perustamme aiheen ympärille myös facebook-ryhmän, jossa voi vaihtaa ajatuksia taidemusiikin kansainvälisestä tulevaisuudesta. Voit ilmoittautua tiedotuslistalle alla olevasta linkistä.