Musiikkialan tuoreita kykyjä haetaan Nordic Music Biz 20 under 30 -hankkeessa

Information in English
NOMEX nostaa jo neljättä kertaa esille kaksikymmentä musiikkialan nuorta ammattilaista, jotka vievät pohjoismaista musiikkia maailmankartalle. Voit tarjota oman ehdotuksesi Nordic Music Biz 20 under 30 -listalle 12.5. mennessä!

Onko sinulla kollega, työntekijä, liiketuttava tai muuten vaan tuttu, joka on tehnyt mielestäsi erityisen merkittävää työtä musiikkialalla vuonna 2020?

Pohjoismaisten musiikkivientitoimistojen verkko NOMEX kerää jo neljättä kertaa yhteen alueen musiikkiteollisuuden nousevat osaajat, keskeisimmät uudet toimijat ja tulevaisuuden johtajat.

Nordic Music Biz 20 under 30 -äänestyksessä haetaan nuoria ammattilaisia pohjoismaisten musiikin menestystarinoiden taustalta: Sellaisia tekijöitä, jotka tuovat uutta perspektiiviä sekä tuoreita ideoita ja liiketoimintamalleja muuttuvaan musiikkiteollisuuteen. Viime vuoden Nordic Music Biz 20 under 30 -listalle pääsivät Suomesta Linda Lundberg, Noora Kärki ja Petra Piiroinen.

Kenen sinun mielestäsi pitäisi olla mukana listalla? Kerro meille ehdotuksesi 12.5.2021 mennessä tällä sivulla. Kaavakkeessa pyydetään täyttämään ehdokkaan nimi, työpaikka ja työtehtävä tai –nimike, sekä lisäksi kuvailemaan ehdokkaan ansoita vuoden 2020 aikana ja perustelemaan, miksi mielestäsi henkilö kuuluisi mukaan listalle.

Ehdokkaan tulee olla töissä jossakin pohjoismaisessa musiikki- tai viihdeyrityksessä tai musiikkiteollisuutta sivuavassa kulttuurijärjestössä. Hänen on myös oltava alle 30-vuotias, mutta vuoden 2020 aikana 30 täyttäneet hyväksytään mukaan.

Kansallinen raati kussakin pohjoismaassa perehtyy ehdotuksiin ja kokoaa niistä alustavan listan. Lopullisen kärjen valitsee kymmenestä pohjoismaiden markkinoilla toimivasta musiikkialan ammattilaisesta koostuva raati näiden listojen perusteella.

Raati punnitsee valinnoissaan muun muassa seuraavia tekijöitä kunkin ehdokkaan kohdalla:

  • yrityksen kasvu
  • oma urakehitys
  • maine alalla
  • yleinen vaikutus musiikkialalla kuluneena vuonna
  • innovaatiokyky alan sisällä
  • edustamien artistien taiteellinen kehitys ja kaupallinen menestys
  • edustamien asiakkaiden näkyvyys sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa
  • edustamien asiakkaiden luovat kampanja

Lisätietoja hankkeesta antaa tarvittaessa Katariina Sorsa.