Näkymiä musiikkialalta: Taidemusiikin vientityötä verkostoissa ja yhteistyöhankkeissa

Taidemusiikin kentällä on käynnissä useita kansainvälisiä hankkeita ja maidenvälisiä yhteistyöprojekteja. Niiden kautta pyritään luomaan uusia esiintymismahdollisuuksia ja turvaamaan alan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Pinnalla ovat kestävää kehitystä edistävät hankkeet ja lähialueyhteistyö, joka koetaan muuttuneessa maailmantilanteessa järkeväksi tavaksi kansainvälistyä, kirjoittaa Music Finlandin taidemusiikin vientipäällikkönä toimiva Tuuli Elo.

Euroopan kärvistellessä kriisien keskellä ovat katseet kääntyneet lähelle, ja esimerkiksi monet Pohjoismaissa toimivat yhtyeet, orkesterit ja säveltäjät ovat mukana erilaisissa lähialueyhteistyötä edistävissä hankkeissa. Kuten Minna Huuskonen vuosi sitten omassa artikkelissaan ennusti, on pohjoismaisten naapureiden vetovoima kasvanut ja lukuisia pieniä verkostoja syntynyt musiikkialan sisällä. Maailmanlaajuisia, alan ammattilaiset laajasti yhteen kokoavia massatapahtumia ei taidemusiikkikentällä ole juuri ollut ennenkään, joten kekseliäisyys ja aktiivisuus on kansainvälisen verkostoitumisen kannalta muusikoille, säveltäjille ja festivaaleille tunnetusti elintärkeää.

Northern Connection -hanke yhdistää Pohjoismaat ja Skotlannin

Musiikkiviennin kannalta kansalliset näyttäytymiset esimerkiksi festivaaleilla maateeman muodossa ovat yhä tärkeä osa kansainvälistä promootiota ja verkostoitumista, mutta tarpeellista on myös luoda toisenlaisia, pitkäikäisiä toimintaverkostoja. Niiden rakentaminen on luonteva aloittaa läheltä.

Music Finlandin alullepanema Northern Connection -yhteistyöhanke pyrkii vastaamaan tarpeeseen synnyttää pysyviä yhteyksiä ja konkreettista toimintaa Pohjoisen Euroopan nykymusiikkitoimijoiden välille. Käynnissä olevassa hankkeessa yhtyeet Suomesta, Norjasta ja Skotlannista saavat ohjelmistoonsa uutta musiikkia kumppanimaiden säveltäjiltä tutustuen samalla toisiinsa sekä osallistujamaiden tärkeimpiin nykymusiikkifestivaaleihin. Tavoitteena on, että hankkeen myötä sen osallistujista tulisi toisilleen pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joiden puoleen kääntyä paitsi esityksiä ja ohjelmistoa suunnitellessa, myös ideoitaessa uusia toimintatapoja taidemusiikkialalle.

Muusikkolähtöinen yhteistyö tuo uusia mahdollisuuksia

Yhteiskonsertit, lähimaihin kohdistuvat kiertueet ja yhteydenpito pohjoismaisten kollegojen välillä vaikuttavat lisääntyneen pandemian jälkeisenä aikana. Naapurimaan toimijoita ei välttämättä koeta enää niinkään kilpailijoina vaan potentiaalisina yhteistyökumppaneina, joiden ansiosta voidaan olla isoja yhdessä.

Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Suomalaisen barokkiorkesterin, norjalaisen Barokkanernen, tanskalaisen Concerto Copenhagenin ja ruotsalaisen Drottningholm Baroque Ensemblen luoma Nordic Baroque Scene. Yhteissoittoprojektien ja yhteistapahtumien myötä hankkeen orkesterit tavoittelevat uusia yleisöjä ja esiintymismahdollisuuksia, ja yhdessä ne ovat jo kasvattaneet tunnettuuttaan maailmanlaajuisestikin.

Kuorokentällä vastaavan kaltaista yhteistyötä tehdään tänä kesänä kolmatta kertaa järjestettävässä ammattilaiskuorojen The Nordic Choir Expedition -kiertueessa, jossa Suomesta on mukana Helsingin kamarikuoro. Tänä vuonna välivuotta viettävä, eri maissa kiertävä Nordic Music Days -festivaali on puolestaan säilyttänyt asemansa pohjoismaisille säveltäjille tärkeänä kohtaamis- ja esittäytymispaikkana.

Hankkeet tuovat kestävyyttä taidemusiikin kentälle

Toissavuonna luotu pohjoismainen taidemusiikkialan vienti- ja edistämisjärjestöjen STATUS-verkosto toimii sekin yhä aktiivisesti. Syksyllä 2022 verkosto julkaisi raportin klassisen ja nykymusiikin toimintaympäristöstä Pohjoismaissa, ja tilannekuvaa aiotaan päivittää myös jatkossa. Tiiviillä kommunikaatiolla maat voivat jakaa omia parhaita käytäntöjään ja oppia toisiltaan.

Music Finland on myös mukana ideoimassa eurooppalaisten musiikkivientitoimistojen ja tiedotuskeskusten yhteistä EU-hanketta, jonka tavoitteena on kasvattaa nykymusiikkiteosten elinkaarta, luoda kestäviä tapoja muusikkojen ja yhtyeiden kiertämiseen sekä tuottaa uutta tietoa ja verkostoja eurooppalaisten nykymusiikkitoimijoiden käyttöön.

Pyrkimykset ovat varsin samanlaisia niin Northern Connectionissa kuin STATUS-verkostossa ja vireillä olevassa EU-hankkeessakin. Samojen toimijoiden ja tiedonvaihdon ansiosta ne myös hyötyvät toisistaan ja nostavat nykymusiikin asemaa Euroopan kulttuurikentällä.

Musiikkiviennin ja kansainvälisen yhteistyön kohdistaminen lähellä sijaitseville alueille kaukomaiden sijaan on tietysti järkevää sekä taloudellisesti että ilmaston kannalta. Musiikkialalla toimii useita kestävään kehitykseen tähtääviä hankkeita ja verkostoja, joissa myös Music Finland on mukana. Tietoa ja työkaluja vastuulliseen kansainväliseen toimintaan voi löytää esimerkiksi Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT)-verkoston ja Suomen Jazzliiton ylläpitämältä elma.live -sivustolta.