Musiikkiviennin vuosi 2017 – katsaus Music Finlandin toimintasuunnitelmaan

Vuosi 2017 on käynnistynyt vauhdilla Music Finlandissa. Samalla kun keräämme tuloksia viime vuoden lopulla päättyneestä kaksivuotisesta Aus Finnland -kärkihankkeesta, olemme jo täydellä innolla uusien kuvioiden parissa. Alkuvuodesta päivitämme strategiaamme vastaamaan paremmin tämän päivän ja huomisen musiikkiviennin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Ilmassa olevat merkit lupaavat hyvää suomalaiselle musiikkiviennille tänä vuonna. Vuodesta 2017 voi hyvinkin tulla suomalaisen musiikkiviennin ja uusien läpimurtojen vuosi!

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on Music Finlandin verkkosivujen ja siellä tarjottavien palveluiden täydellinen uusiminen. Päivityksen myötä sivuston käytettävyys ja Music Finlandin palveluiden löydettävyys paranee merkittävästi. Samalla haluamme tuoda musiikkialan käyttöön enemmän konkreettista tietoa kansainvälistymisen poluista ja eri markkinoista. Myös FMQ:n sivusto uudistuu sisällöntuotannon siirtyessä entistä enemmän verkkoon, mikä avaa paljon mahdollisuuksia monimediallisesta esittämisestä uusien yleisöjen tavoittamiseen.

Kansainvälisen viestinnän ja promootion tueksi otetaan entistä enemmän soivaa materiaalia, ja kokoelmat korvataan kohdennetuilla, jatkuvasti päivittyvillä, soittolistoilla. Ensimmäinen esimerkki tästä on jo viime vuoden puolella lanseerattu New Jazz From Finland - lista.

Uutta Aus Finnlandin kaltaista kärkihanketta ei olla käynnistämässä ainakaan toistaiseksi. Sen sijaan palvelukokemusta kehitetään räätälöidymmäksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kohdennamme resurssejamme niin, että pystymme tulevaisuudessa tarjoamaan oikeaan aikaan oikeanlaista apua, tietoa ja tukea kunkin asiakkaan tai asiakasryhmän tilanteeseen ja tarpeeseen.

Vuoden 2017 iso uusi avaus on Musiikkivientiohjelma-työnimellä kulkeva hanke, jonka tavoitteena on tukea suurten läpimurtojen syntymistä. Ohjelmaan valitaan mukaan yrityksiä tai projekteja, joilla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset menestyä kansainvälisesti. Ohjelma esitellään tarkemmin rahoituksen varmistuttua vuoden puolivälin tienoilla.

Huhtikuussa 2017 toteutetaan suomalaisen jazzin suuresittäytyminen Saksan Bremenissä Jazzahead! -tapahtumassa. Jazzahead-maayhteistyökumppanuus on luontevaa jatkumoa Aus Finnland -hankkeelle ja sen ajoitus on erinomainen suomalaisen jazzin ollessa kovassa nosteessa Euroopassa.

Partituurimusiikin välittämiseen ja säveltäjien kansainvälistymisen edistämiseen tarkoitettu Composers & Repertoire -sivusto uusittiin täydellisesti viime vuonna. Tämän vuoden tavoitteisiin lukeutuu sivuston tunnettuuden ja käyttäjämäärien kasvattaminen. Taidemusiikin ammattilaisille toteutetaan myös valmennusohjelma Lentoon!, jonka ytimessä on oman kansainvälistymispolun rakentaminen sekä viestintä- ja markkinointiosaamisen kasvattaminen.

Elokuvasäveltäjien kansainvälistymispalvelut tulevat osaksi Music Finlandin toimintaa. Työ käynnistetään räätälöidyn kansainvälistymisstrategian tekemisellä. Myös pop-sävellysten viennin tulevaisuuden visiota ja strategiaa tullaan päivittämään. Vuonna 2017 järjestetään ainakin kaksi biisileiriä, Aasian markkinoille suuntaava A-pop Castle sekä tulevaisuuden lupauksille kohdennettu Song Hotel.

Pohjoismainen musiikkivientiyhteistyö jatkuu tiiviinä, vaikka Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama ohjelma onkin päättymässä. Yhteistyötä tullaan jatkamaan muun muassa Los Angelesiin ja Tokioon suuntautuvien vientimatkojen sekä Ja Ja Ja -klubi-iltojen merkeissä. Yhteistyötä käynnisteltiin viime vuonna myös pohjoismaisten tutkimustahojen välillä. Kantavana teemana tutkimusyhteistyössä on pohjoismaisten musiikkialan ekosysteemien elinvoimaisuuden kehittäminen.

Uusi kansainvälinen yhteistyöhanke on virolaisten kanssa toteuttava, Japaniin suuntautuva, kolmivuotinen Finest Sounds. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa musiikkivientiä Japaniin sekä avata ovia vientiyhteistyölle muiden toimialojen kanssa. Hanke koostuu esimerkiksi Japanin viennistä kiinnostuneille yrityksille kohdennetuista kiihdyttämöistä sekä vientimatkoista.

Music Finlandin jakamiin vientitukiin on myös tulossa pieniä muutoksia. Aiemmin showcase-tuki ja julkaisukiertuetuki -nimillä kulkeneet tuet muuttuvat yhdeksi, hakukriteereiltään joustavammaksi Live-tueksi. Samalla hakuajankohdat synkronoidaan vastaamaan Musiikin edistämissäätiön markkinointi- ja vientituen hakuaikoja. Teosvientituki säilyy entisellään. Molempien tukien ensimmäinen hakukierros päättyy 30.4. Tänä vuonna hakuja on kolme, mutta vuonna 2018 siirrymme neljän hakukierroksen sykliin.

Music Finland koordinoi myös tänä vuonna suomalaisten ammattilaisten ja showcase-esiintyjien osallistumisen tärkeimpiin kansainvälisiin tapahtumiin. Vuosi käynnistyi viime viikolla Eurosonicista ja kalenterissa ovat esimerkiksi South by Southwest, jazzahead!, Classical:Next, Reeperbahn Festival ja WOMEX. Mainituista tapahtumista South by Southwestiin osallistuville yrityksille haetaan Tekesin messuavustus. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot tapahtumista löytyvät parhaiten Music Finlandin tapahtumakalenterista.

Music Finland on mukana useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa verkostoissa sekä vaikuttamassa luovien alojen kehittymiseen muun muassa muiden organisaatioiden toteuttamien hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Kokemusten ja osaamisen jakamisella on jo oma arvonsa, ja yhteisin voimin voidaan saada paljon enemmän vaikuttavuutta esimerkiksi päättäjille suunnattuun viestintään.

Pääpiirteissään Music Finlandin vuosi näyttää siis tältä. Täydellinen läpileikkaus koko vuoden toimintaan ei edes mahtuisi yhteen kirjoitukseen, joten on hyvä seurata aktiivisesti Music Finlandin sosiaalista mediaa, uutisointia ja verkkosivuja. Meihin kannattaa olla myös suoraan yhteydessä, mikäli jokin asia askarruttaa tai jos tässä mainitut suunnitelmat herättävät ajatuksia. Näissä merkeissä toivotan kaikille menestyksekästä vuotta 2017!


Puheenvuorossa-palstalla musiikkialan ammattilaiset kertovat näkemyksiään alaa koskettavista ilmiöistä ja puheenaiheista. Aiheita ja kirjoittajia voi ehdottaa viestintäpäällikkö Teemu Fiilinille.