Musiikkiviennin tulevaisuuden tekijät


Haku kansainväliseen työharjoitteluun on päättynyt.


Music Finland tarjoaa opiskelijoille ja uransa alussa oleville musiikkialan ammattilaisille mahdollisuuden kansainväliseen työharjoitteluun Saksassa. Harjoitteluohjelman tavoitteena on tarjota suomalaiselle musiikkialalle arvokasta tietoa ja ymmärrystä Saksan laajasta musiikkimarkkinasta käytännön työkokemuksen ja verkostoitumisen kautta.

Työharjoittelupaikka tarjotaan kahdelle henkilölle ja harjoittelujakso on kolmen kuukauden pituinen. Harjoittelu tapahtuu 1.11.2017 – 31.1.2018 välisenä aikana, mutta tarkempi aikataulu on neuvoteltavissa.

Harjoittelupaikat ovat PR-toimisto Factory 92 Hampurissa sekä Classical:Next –tapahtuman toimisto Berliinissä (Piranha Arts)

Music Finland tekee sopimuksen harjoittelijan kanssa ja maksaa tälle harjoittelupalkkaa. Valittu henkilö vastaa itse asumis- ja matkakuluistaan. Asumis- ja matkajärjestelyt harjoittelijan tulee hoitaa itsenäisesti.

Ohjelmaan voivat hakea myös tällä hetkellä työsuhteessa olevat nuoret ammattilaiset. Tällöin harjoittelusopimus tehdään ko. henkilön työnantajan kanssa. 

Työharjoittelu Factory 92:ssa, Hampurissa

FACTORY 92 on Hampurissa toimiva musiikkialan PR-, markkinointi- ja konsulttitoimisto. Se tekee sekä kansainvälisiä että paikallisia projekteja monipuoliselle asiakaskunnalle (levy-yhtiöt, jakelijat, soitinmyyjät, festivaalit, vientitoimistot, konferenssitapahtumat jne.), joihin kuuluu muun muassa Music Finland, festivaalit kuten C/O Pop ja SPOT sekä levymerkki Secretly Canadian. Työkenttä tarjoaa hyvän yleiskuvan Saksan ja Euroopan media-alasta ja musiikkimarkkinoista sekä valmiudet oppia paikalliset toimijat, alan ominaispiirteet ja toimintatavat. Työ antaa myös erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa asiantuntijaverkostoa Factory 92:n ulkopuolella sekä oppia ymmärtämään Saksan ja Hampurin musiikkielämää.

Harjoittelija työskentelee Factory 92:n toimistossa Hampurin keskustassa, osana yhtiön työporukkaa. Harjoittelun aikana harjoittelija koordinoi PR-suhteita eri projekteissa, hallinnoi budjetteja, tekee päivittäistä asiakashallintaa, sekä muita kiinnostustansa ja ammatinkuvaansa vastaavia tehtäviä. Harjoittelija työskentelee mm. Eurosonicissa esiintyvien suomalaisten PR-kampanjan sekä Believe Digital- ja FKP Scorpio -yhtiöiden markkinoinnin parissa.

Työharjoittelu Classical:Nextin toimistossa Berliinissä

Classical:Next on Euroopan johtava, vuosittain järjestettävä, klassisen ja taidemusiikin verkostoitumis-, seminaari- ja messutapahtuma, joka järjestetään vuonna 2018 Rotterdamissa. Tapahtuma tuo yhteen taidemusiikin ammattilaiset niin Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Aasiasta kuin Australiastakin. Työharjoittelu tarjoaa tilaisuuden oppia suuren kansainvälisen tapahtuman tuotantoa, vahvistaa kansainvälisiä viestintä- ja pr-taitoja, lisää klassisen musiikin markkinoiden ymmärrystä sekä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja löytää uusia kansainvälisiä ammattilaiskontakteja.

Työtehtävät sisältävät mm. showcase- ja konferenssimateriaalien tuottamista, taiteellisen juryn kokousten valmistelua, online-rekisteröitymisessä avustamista ja yhteydenpitoa messuosallistujiin, osallistujatietokannan ylläpitoa ja päivittämistä sekä muissa hallinnollisissa tehtävissä avustamista.

Classical:Next on osa laajempaa Piranha Arts-organisaatiota ja sen toimisto sijaitsee Berliinissä, jossa työharjoittelu tapahtuu.

Odotamme hakijoilta

Harjoittelijalla tulee olla musiikin, markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan tai muun soveltuvan alan tutkinto tai opiskelupaikka näiden alojen oppilaitoksessa. Harjoittelijalla tulee olla sujuva englannin kielen taito. Aiempi työkokemus musiikkialalla katsotaan eduksi, samoin saksan kielen taito.

Molemmat tehtävät edellyttävät oma-aloitteisuutta, kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä sekä erinomaisia kommunikaatio- ja työyhteisötaitoja. Harjoittelijan tulee olla avoin oppimaan sekä tutustumaan uusiin toimintatapoihin.

Factory 92 ja Classical:Next valvovat työharjoittelua.  Harjoittelija tekee Music Finlandille loppuraportin oppimastaan. 

Vapaamuotoiset, englanninkieliset hakemukset 4.9.2017 mennessä osoitteeseen rekry@musicfinland.fi.  Merkitse hakemukseen selkeästi kumpaa harjoittelupaikkaa haet.

Lisätiedot:

Tiimijohtaja Riku Salomaa (Factory 92) riku.salomaa@musicfinland.fi, puh. 040 7052606

Tiimijohtaja Heli Lampi (Classical:Next) heli.lampi@musicfinland.fi, puh. 050 3828 934