Musiikkiteollisuuden tutkijat koolla Helsingissä

Music Finland järjesti pohjoismaisen musiikkiviennin tulevaisuuteen ja kasvupotentiaaliin keskittyneen seminaarin tiistaina 29.11. Yhteistyössä NOMEXin (Nordic Music Export Programme) kanssa organisoituun työpajaan osallistui Pohjoismaiden musiikkivientitoimistojen johtajat sekä joukko musiikkiteollisuuteen erikoistuneita tutkijoita niin Ruotsista, Norjasta, Tanskasta kuin Suomesta. Tapaamisessa tarkasteltiin musiikkialan ja musiikkiviennin kehittämistä erityisesti tutkimuksen näkökulmasta.

Seminaarissa pohdittiin muun muassa digitalisaation tuomia haasteita ja mahdollisuuksia, kansainvälisten tuotantojen houkuttelemista Pohjoismaihin, musiikkiviennin tuen tehostamista sekä pohjoismaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä.

Seminaari herätti myönteistä palautetta ja vahvisti edellytyksiä sekä musiikkialan tutkimuksen pohjoismaiselle yhteistyölle että tutkimustiedon entistä vahvempaan hyödyntämiseen musiikkikentän tukemisessa.