Musiikkialan talous on nyt 837,2 miljoonaa euroa

Musiikkialan talouden arvo Suomessa vuonna 2012 oli 837,2 miljoonaa euroa eli 1,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Selkeää kasvua näkyy esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksissa, mutta myös pitkään laskusuunnassa ollut äänitemyynti on lähtenyt kasvuun digitaalisen myynnin ja suoratoistopalveluiden vaikutuksesta.

Kasvua on nähtävissä myös musiikkiviennissä. Vuonna 2012 musiikkiviennin arvo oli 35,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 8 %. Eniten kasvua on tapahtunut palveluiden myynnissä ja elävässä musiikissa, mutta myös tavaroiden myynti ja tallennesektori ovat selvästi kasvaneet.

”Suomalainen musiikkiala voi tällä hetkellä melko hyvin sekä kotimaisin että viennin mittarein tarkasteltuna, mutta tilaa kehittymiselle, kasvulle ja menestystarinoille on vielä runsaasti. Viime aikojen merkit osoittavat, että luoville aloille ja sisältöbisnekselle asetetut odotukset tulevat konkretisoitumaan lähitulevaisuudessa ja niiden merkitys sekä itsenäisinä toimialoina että muita sektoreita tukevana toimintana tulee korostumaan”, kommentoi Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.

Musiikkialan sektoreista suurin on edelleen elävä musiikki, joka muodostaa 413,8 miljoonalla eurolla noin puolet alan kokonaisarvosta. Tekijänoikeuskorvauksien arvo on 79,6 miljoonaa euroa ja äänitteiden vähittäismyynnin arvo on 67,9 miljoonaa euroa. Apurahat tuovat alalle 18,7 miljoonaa euroa ja koulutuksen arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa.

Luvut selviävät Music Finlandin teettämästä selvityksestä ”Musiikkialan talous Suomessa 2012”, jonka on laatinut Eero Tolppanen Elements Music Oy:stä.

Musiikkiviennin markkina-arvon 2011–2012 on Music Finlandin tilauksesta tutkinut Janne Silvonen Media Clever -yhtiöstä.

 Kehitystrendeinä laaja artistikirjo ja suoratoisto

Vaikka elävän musiikin esitysten kokonaisuus on kasvanut, yksittäisten yhtyeiden ja artistien merkitys rahavirtojen tuojana on laskussa.  ”Muutamien vientivetureiden sijaan meillä on nyt laajempi kirjo eri musiikkigenrejä edustavia artisteja sekä yhtyeitä kiertämässä ulkomaita ja kasvattamassa fanipohjaa. Tämä kehitys tulee varmasti vahvistamaan musiikkialan vientipohjaa pidemmällä aikavälillä”, kommentoi vientiselvityksen laatinut Janne Silvonen.

Kasvupotentiaalia on myös suoratoistopalveluissa. ”Suoratoistopalveluiden kuten Spotifyn ja sitä kautta saatavien tulojen kehittyminen muodostavat suurimman potentiaalin kasvulle tulevaisuudessa. Ruotsissa ne edustavat jo selkeästi suurinta osaa (75 %) äänitemyynnin tuloista, ja sama kehitys on mahdollinen myös Suomessa. Myös musiikin suoralisensiointi yrityksille ja esimerkiksi peleihin ovat potentiaalinen kasvun lähde”, kertoo musiikkialan talouslukuja selvittänyt Eero Tolppanen.

Lue Tunnuslukuja ja tutkimuksia 4: Musiikkialan talous Suomessa 2012 täältä.