Music Finlandin Composers & Repertoire -sivusto sai palautetta käyttäjiltä

Kesäkuussa Music Finland teki Composers & Repertoire (Core) -sivustosta käyttäjäkyselyn pienelle ryhmälle Coren aktiivisia käyttäjiä. Sivusto sai vastaajilta paljon kiitosta, mutta myös arvokkaita kehittämisehdotuksia.

Kyselyyn tuli ilahduttavan hyvin vastauksia: kaikkiaan 69% kyselyn saaneista vastasi siihen. Suurin osa vastaajista oli säveltäjiä, mutta joukossa oli myös useita muusikoita, kustantajia, konserttijärjestäjiä, tutkijoita, pedagogeja sekä muita musiikin ammattilaisia ja nuotiston asiakkaita.

Vastaajat ilmoittivat käyttävänsä Corea ennen kaikkea teosten selaamiseen sekä säveltäjätietojen ja ohjelmiston etsimiseen. Säveltäjät käyttävät sivustoa myös omien teostensa ilmoittamiseen ja nuottien lähettämiseen Music Finlandin nuotistoon. Lisäksi puolet vastaajista kertoi ostavansa nuotteja Coren verkkokaupan kautta.

Useimpien vastaajien mielestä Composers & Repertoire -sivuston löytyminen on helppoa ja sen ulkoasu on selkeä. Osa kuitenkin toivoo sivustolle suorempia linkkejä Music Finlandin pääsivulta sekä sen rakenteeseen ja ulkoasuun enemmän selkeyttä.

Kaikkien vastaajien mielestä sivustolla olevat säveltäjien teosluettelot ovat erittäin tärkeitä heidän työnsä kannalta. Niiden selailu- ja hakumahdollisuudet sekä nuottien pdf-näytteet saivat hyvän arvosanan, mutta joihinkin hakuominaisuuksiin toivottiin parannuksia.

Samoin säveltäjien lyhyet esittelyt katsottiin pääosin hyvin tärkeiksi. Monien mielestä tietoa säveltäjistä voisi olla kuitenkin enemmän. Asiaa kuitenkin helpottavat linkit säveltäjien kotisivuille ja ääninäytteisiin, joihin oltiin pääosin tyytyväisiä. Sen sijaan etusivun artikkelit ja soittolistat näyttävät jääneen monelta huomaamatta.

Kaiken kaikkiaan Composers & Repertoire -sivustoa pidetään hyvin tärkeänä suomalaisen taidemusiikin näkyvyyden ja edistämisen kannalta. Myös Music Finlandin nuotisto sai hyvää palautetta tekemästään työstä.

Kyselyssä saatuja tuloksia tullaan käyttämään Coren toimintojen ja käytettävyyden kehittämiseen.