Music Finland on enemmän kuin osiensa summa

Yksimielisyys, jolla suomalaiset musiikkialan toimijat yhdistivät perinteikkään ja arvostetun tiedotuskeskuksen ja sitä paljon nuoremman mutta nopeasti tuloksia saavuttaneen vientiorganisaation osaamiset ja voimavarat, kertoo hyvää kyvystämme puhaltaa yhteen hiileen. Tämän viisaan päätöksen tuloksena meillä on nyt Music Finland – suomalaisen musiikin lipunkantaja, näkyvyyden tekijä.

Yhtä monipuolista musiikkialan osaamista ei koko maailmastakaan monesta paikkaa löydy. Osaamisen monipuolisuus ja kattavuus ovat ominaisuuksia, jotka ruokkivat koko musiikin kenttää. Musiikkia voi edistää monilla eri tavoilla, eikä yksi tapa koskaan palvele kaikkia. Monipuolisuus herättää kuitenkin ajatuksia, pakottaa miettimään omia toimimisen tapoja uudesta näkökulmasta.

Tässä juuri on Music Finlandin vahvuus: pystymme tuomaan kovalla työllä ja vankalla ammattitaidolla hankitut parhaat käytännöt koko musiikkialan käyttöön. Heitämme palloa toinen toisellemme ja kysymme, voisiko minun tavassani toimia olla jotakin otettavaa myös sinulle – jos ei ihan sellaisenaan, niin sitten vähän sovelletussa muodossa. Meille tällainen ajattelu on luontevaa, koska edustamme kaikkea musiikkia: esittävää ja luovaa, kevyttä ja vakavaa ja kaikkea siltä väliltä. Raja-aidat eivät ole meitä varten: ainoa tehtävämme on edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä. 

Nyt täydentyvä internet-sivusto toteuttaa osaltaan tätä tavoitteita. Suomenkielisten sivujen avulla haluamme paitsi kertoa monipuolisista palveluistamme myös jakaa ajankohtaista tietoa musiikkitoimialasta ja avata keskustelua. Kansainvälistä kohderyhmäämme palvelemme englanniksi: syvennämme tietämystä suomalaisesta musiikista ja luomme siitä mielikuvia. Kokonaisuutta täydentää myöhemmin keväällä avautuva Composers & Repertoire -osio, joka esittelee nuotistomme palveluja, suomalaisia säveltäjiä ja edistää partituurimusiikkimme leviämistä maailmalle.

Music Finland rakentaa musiikkialalle menestystarinoita, uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia. Yhteistyötä tekemällä me myös onnistumme tässä tehtävässä. Kun koko musiikkiala on yksituumaisesti rakentamassa tulevaisuuden menestystarinoita, meillä on rajattomat mahdollisuudet näkyä ja tulla kuulluiksi maailmalla.

Kokemuksesta tiedämme, että paras tapa viestiä on tavata kasvotusten. Haluammekin kohdata sinut, suomalaisen musiikin ystävä; keskustella kanssasi ja kehitellä ajatuksia yhdessä. Music Finland on sinua varten – tervetuloa käymään!