Lentoon! -valmennusohjelma antoi avaimia kansainvälistymiseen

Music Finland järjesti syksyn 2013 aikana Lentoon! -valmennusohjelman, jonka avulla nykymusiikin vapaan kentän toimijat saivat käytännön työkaluja ja tietoa kansainvälistysmispyrkimystensä tueksi. Ohjelmaan haettiin niin säveltäjiä, esittäjiä kuin välittäjäportaan toimijoita tuottajista managereihin ja intendentteihin, ja avoimen haun kautta mukaan valittiin 15 osallistujaa.

Lentoon! -ohjelman tavoitteena oli lisätä suomalaisen klassisen ja nykymusiikin kentällä toimivien valmiuksia kansainvälisen uran luomiseksi. Valmennusohjelma koostui neljästä työpaja-mallisesta valmennussessiosta, jossa mukaan valitut saivat henkilökohtaisesti ja ryhmissä ohjausta alan kansainvälisesti tunnustetuilta kotimaisilta ammattilaisilta. Työpajoissa syvennyttiin mm. oman musiikin ja taiteilijuuden markkinointiin ja kansainväliseen viestintään, kentän eri toimijoiden rooleihin ja alan verkostojen merkitykseen, jakelukanaviin sekä kansainvälisellä kentällä hyviksi havaittuihin menettytapoihin ja käytännön toimiin.

Valmennusohjelman viimeinen kokoontuminen pidettiin Kallio-Kuninkalan kartanossa Järvenpäässä joulukuun 9. päivä 2013. Viimeisen päivän ohjelmaan kuului syksyn aikana opitun kertaamista, tulevaisuuden suunnitelmien pohtimista ja avoin palautekierros. Valmennusohjelmaan osallistuneet kiittelivät sitä erityisesti uusien ajatusten herättämisestä ja uskon valamisesta omaan osaamiseen. Seuraavassa muutamien Lentoon! -ohjelmaan osallistuneiden näkemyksiä ja kokemuksia syksyn ajalta.

"Oli mahtavaa nähdä, miten avoimesti mentorit kertoivat omasta työstään ja kokemuksistaan. Se auttaa todella paljon omassa työssä. Tällaisia projekteja voisi olla joka vuosi, ainakin jossain mittakaavassa", kommentoi säveltäjä ja Uusinta Ensemblen taiteellinen johtaja Ville Raasakka. Lentoon!-hankkeeseen osallistumisen aikana hän oppi omien sanojensa mukaan kolleegoiltaan paljon.

"Esimerkiksi Anssi Karttusen mentoroinnissa nousi esiin se, että säveltäjän tulee olla saavutettavissa, paikalla omien teostensa esityksissä ja harjoituksissa. Niistä tapaamisista syntyy uusia tilaisuuksia. On vaikea ennakoida tulevaa, joten kaikki lähtee avoimuudesta ja läsnäolosta. Uudet tuttavuudet voivat johtaa mielenkiintoisiin yhteistyökuvioihin", Raasakka pohtii, ja kiittelee työpajojen innostavuutta:

"Tiettyä jatkuvuutta ja kykyä toimia ulkomaisien toimijoiden kanssa samalla uusia kontakteja hankkien, olisi vaikea rakentaa ilman apua. Täältä tarttuu sellaista aktiivisuutta, ettei vain odota kotona puheluita ulkomailta", hän toteaa.

Lentoon!-hankkeen ohjelmaan kuului myös opintomatka Lontooseen ja Huddersfieldiin, Isoon-Britanniaan, missä osallistujat pääsivät tutustumaan kansainvälisellä kentällä toimiviin taiteilija-agentuureihin, konserttipaikkoihin ja Huddersfield Contemporary Music Festivalin, alan johtavan nykymusiikkitapahtuman toimintaan sekä tekijöihin.

"Matkalla tapasi hyödyllisiä ja tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia alan toimijoita. Samalla omia ideoitaan pääsi sparraamaan muiden kurssilaisten ja kansainvälisten tekijöiden kanssa, se oli tosi rohkaisevaa", Ooppera Skaalan taiteellinen johtaja Satu Strömberg muistelee.

Strömberg aloitti tehtävässään viime keväänä, ja valmennus on hänen mukaansa ollut juuri sopivaa tukea uuden tehtävän ja ammattiroolin omaksumisessa:

"Pitkäjänteinen, suunnitelmallinen työ vaatii myös kansainvälistymistä. Käytännössä työni on kuitenkin usein yksin toimistossa istumista, joten tällainen uusien kontaktien ja verkostojen tapaaminen on ollut todella palkitsevaa. Vastaavaan ei olisi täysin omaehtoisesti mahdollisuuksia", hän pohtii.

Kontaktien ja uusien tuttavuuksien merkitystä korostaa myös lyömäsoittaja Janne Tuomi.

"Muusikon ammatti on helposti yksinäistä puurtamista, ryhmätyön ja erilaisten toimijoiden kanssa puhumisen kautta oppii ja inspiroituu. Oli myös valaisevaa nähdä levy-yhtiöiden, kustantajien ja erilaisten toimijoiden näkökulma alasta ja ymmärtää, miten asiat toimivat laajemmassa mittakaavassa", hän toteaa. Tuomi uskoo myös, että ohjelman myötä omaan tekemiseen on tullut lisää rohkeutta ja itseluottamusta.

"Sellainen tietty hämäläinen introverttiys ei varsinaisesti ole eduksi kansainvälistymisessä, joten on hyvä että tämän kaltainen hanke rohkaisee ja antaa tukea", hän naurahtaa.