Kulttuuri kuuluu vaalikeskusteluun

Helsingin Sanomien kulttuurisivujen artikkelissa 13.4.2015 käsiteltiin puolueiden vaaliohjelmia. Artikkelissa nostettiin esille kulttuuri- ja taideteemojen vähäinen huomiointi vaaliohjelmissa. Nyt jos koskaan tulisi kuitenkin ymmärtää ja arvostaa kulttuurin ja luovien alojen merkitystä yhteiskunnassamme. Suomen lähitulevaisuuden taloudelliset näkymät ovat heikot ja uutta nostetta tarvitaan laajalla rintamalla, jotta maamme saadaan uuteen henkiseen ja taloudelliseen lentoon. 

Taiteen ja kulttuurin merkitystä voi tarkastella sekä itseisarvon että kansantalouden näkökulmista. Yhtäältä kulttuuri luo ja muokkaa identiteettiämme ja antaa elämäämme sisältöä. Toisaalta, kulttuuri- ja luovien alojen merkitystä näiden vaalien kantavan teeman – talouden ja työllisyyden – näkökulmasta ei voi sivuuttaa. Luova ala on maailman nopeimmin kasvavia toimialoja, ja samalla jatkuvasti kasvava työllistäjä. Luovat alat muodostavat 4,8 % Suomen BKT:sta ja esimerkiksi kulttuuri- ja viihdealan työpaikkamäärä on kasvanut 20 % vuodesta 2007. Luovat alat työllistävät yli 100 000 suomalaista. Suomalaisesta sisällöstä syntyy kotimaista yrittäjyyttä ja työpaikkoja.

Luovissa aloissa on tulevaisuus

Myös useiden luovien alojen – kuten pelien, musiikin tai kirjallisuuden – vienti on kasvanut tasaisesti perinteisten vientialojen sakatessa. Luovaa sisältöä ei tarvitse lastata laivaan. Digitalisoituva maailma on avannut ja tulee avaamaan entistä enemmän ovia sisältöbisnekselle. Lisäksi taide ja kulttuuri ovat erinomaisia rajojen rikkojia ja niistä syntyy luontevaa globaalia vuorovaikutusta. 

Kulttuuri ei ole itsenäinen saareke, vaan se on sisäänrakennettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Kulttuurin, taiteen ja luovien toimialojen avulla luodaan maahamme sivistystä, hyvinvointia sekä työtä ja taloudellista kasvua. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan puolueiden suhtautuminen kulttuuriin on tärkeää yli miljoonalle äänioikeutetulle. Taide ja kulttuuri eivät saa vaalien alla jäädä itsestäänselvyydeksi ja taka-alalle, vaikka keskeiset ajankohtaiset yhteiskunnalliset kysymykset eivät tällä hetkellä tuntuisikaan ensisijaisesti kulttuuripoliittisilta. 

Kulttuurin vaikutukset ovat monitasoisia ja ne muodostavat yhden hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareista. Tulevan hallituksen tehtävä on nostaa Suomen talous ja työllisyys nousuun, ja tulipalojen sammuttamisen ohella tulee pitää huolta siitä, että katseemme kohdistuu riittävän kauas tulevaisuuteen. Kukoistavat luovat alat sekä monipuolinen ja kiinnostava kulttuurielämä ovat tulevaisuuden mallimaan rakennusaineksia. Yhteiskunnan investoinnit taiteelle ja kulttuurille ovat panostus tulevaisuuden Suomen rakentamiseen. 

Tuomo Tähtinen
Toiminnanjohtaja, Music Finland ry
Puheenjohtaja, Taiteenalojen tiedotuskeskusten verkosto TAIVE 

Tove Ekman
Toiminnanjohtaja, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry

Puheenvuorossa-palstalla musiikkialan ammattilaiset kertovat näkemyksiään alaa koskettavista ilmiöistä ja puheenaiheista. Aiheita ja kirjoittajia voi ehdottaa viestintäpäällikkö Teemu Fiilinille.