EMO lopettaa toimintansa

 

Brysselissä 4.11. pidetyn ylimääräisen yleiskokouksen seurauksena European Music Officen(EMO) jäsenet ovat päättäneet lakkauttaa organisaation toiminnan.

Kohtaamiensa viime aikaisten taloudellisten haasteiden ja rakenteellisten ongelmien seurauksena organisaatioverkoston toimintojen ylläpitämisestä on tullut taloudellisesti kestämätöntä.

Päätöksen seurauksena Brysselistä käsin Euroopan laajuisesti toimineen EMOn sihteeristö lakkauttaa kaikki toimintonsa välittömästi.

EMO haluaa kiittää kaikkia menneitä ja nykyisiä kumppaneitaan, sekä erityisesti Euroopan komissiota, erittäin hedelmällisestä ja monipuolisesta yhteistyöstä viimeisten 17 vuoden aikana.

Verkoston entisten jäsenten välillä tullaan jatkossa käymään keskusteluja siitä, miten eurooppalainen yhteistyö tulisi uudelleenjärjestää, ja millaisia rakenteita sekä toimenpiteitä vaaditaan yhteisen visiomme, eurooppalaisen musiikin edistämisen saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä prosessi tulee keskittymään uusien vaikutus- ja toimintatapojen löytämiseen eurooppalaisten musiikkialan ammattilaisten oikeuksien puolustamiseksi, sekä eurooppalaisen musiikin maailmanlaajuisen liikkuvuuden ja Euroopan rikkaan musiikkikirjon kansainvälisen esittelyn takaamiseksi.

Lisätietoja:
Tuomo Tähtinen, Toiminnanjohtaja
Music Finland
tuomo.tähtinen@musicfinland.fi
+358 (0)44 069 8000