Artistiviennin visio -hankkeella haetaan yhteistyötä ja kasvun keinoja pop-vientiin

Music Finland toteuttaa kuluvan vuoden aikana hankkeen, jossa selvitetään uusia tapoja ja mahdollisuuksia pop-artistien vientiin. Eri toimijoiden kanssa yhdessä tehtävä artistiviennin visio seuraa vuonna 2017 tehtyä biisiviennin visiota ja se toteutetaan työpajojen muodossa.

Artistiviennin visio on musiikkialan toimijoita yhdistävä visiohanke ja työpajojen sarja, jonka tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja kasvun keinojen löytäminen popmusiikin artistiviennin kentällä. Hankkeen tuloksena musiikkialan toimijat luovat vision popmusiikin artistiviennille.

Artistiviennin visio -työpajat järjestetään 4.5. sekä 13.–14.6. Kuhunkin työpajaan kutsutaan noin parikymmentä musiikkialan ammattilaista eri sektoreilta – mukaan lukien artistit ja biisintekijät, levy-, kustannus- ja manageriyhtiöt ja muut musiikkialalla toimivat yritykset sekä musiikkialan järjestötoimijat. Kolmen työpajan teemat ovat visio, tuote ja resurssit. Keskusteluihin kutsuttavien ryhmien koostumuksessa otetaan huomioon mm. sisältöosaaminen ja kansainvälinen kokemus, sukupuoli-, ikä-, ja eri sektoreiden jakauma sekä muu monimuotoisuus.

Artistiviennin visio on Music Finlandin fasilitoima hanke, jonka lopputuloksista johdetaan toimenpiteitä ja toimenpide-ehdotuksia musiikkialan yritys- ja järjestökentälle musiikkiviennin kasvun edistämiseksi ja toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi.

Projekti on osa musiikkialan kasvustrategiahanketta (2022-23), joka saanut rahoitusta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF).