Global Music Match 2021

Kesällä 2021 toteutetaan toista kertaa kansan- ja maailmanmusiikkikentän artisteille suunnattu maailmanlaajuinen virtuaalihanke Global Music Match. Sen järjestelyistä vastaa Showcase Scotland Expo yhdessä English Folk Expon ja Sounds Australian kanssa.

Music Finland on hankkeessa kumppanina yhdessä 18 muun kansainvälisen musiikkivientiorganisaation kanssa. 16 viikkoa kestävässä hankkeessa mukaan valitut artistit eri puolilta maailmaa verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä keskenään. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien näkyvyyttä kansainvälisillä musiikkimarkkinoilla COVID-19-pandemian aiheuttamista haasteista ja rajoitteista huolimatta.

Hankkeen ytimessä ovat artistien sosiaalisen median kanavat: ideana on, että nostamalla toisiaan artistit hyötyvät myös itse, saavat uusia seuraajia ja laajentavat yleisöään. Samalla Global Music Match on verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää sosiaalisen median taitoja ja vuorovaikutusta sekä yhdistää muusikoita eri puolilta maailmaa.

Miten hanke toimii?

Artistit jaetaan tiimeihin, jotka tutustuvat ja tekevät toisistaan esimerkiksi somekampanjoita, nostoja musiikista, haastatteluja ja muita julkaisuja. Kutakin tiimiä ohjaa asiantuntijavalmentaja, jonka johdolla tiimiläiset tapaavat virtuaalisesti viikoittain. Global Music Match käynnistyy 13.5. neljän viikon mittaisella orientaatiojaksolla, ja sitä seuraavien 12 viikon aikana fokuksessa on kustakin tiimistä yksi artisti aina kaksi viikkoa kerrallaan. Hanke päättyy elo-syyskuun vaihteessa 2021.

Tällä kertaa Suomesta mukaan valitaan hakemusten perusteella kaksi artistia.

Hae mukaan viimeistään 16.4.

Global Music Match toteutetaan englanniksi. Hae mukaan tämän linkin kautta 16.4. mennessä (hakulomake on englanninkielinen). Hakulomakkeesta löytyy lisätietoa hankkeen aikataulusta ja valintakriteereistä.

Osallistuminen edellyttää sitoutumista viikoittaisiin virtuaalitapaamisiin ja sovittujen sosiaalisen median sisältöjen tuottamiseen (vähintään kolme julkaisua kustakin oman tiimin artistista fokusviikkojen aikana). Tiedotamme valinnoista viimeistään 30.4.2021.