Finnish Music Tech Meetup

Music Finland järjestää keskustelutilaisuuden otsikolla Finnish Music Tech Meetup, jossa ideoidaan tulevaisuuden yhteistyömalleja musiikkialalla toimivien startup-yritysten ja musiikkialan ydintoimijoiden välillä. Tapahtuma pidetään keskiviikkona 2.3. klo 17-19 Musiikin Satamassa, Espoon Keilaniemessä.

Osana Music Finlandin strategiaa tutkimme mahdollisuuksia tehdä uusia alamme kasvua tukevia avauksia teknologiayritysten kanssa. Teknologinen murros tarjoaa musiikkialan vientitoimijoille jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia niin musiikin tuottamiseen, jakeluun, markkinointiin, uusien yleisöjen löytämiseen, lisensointiin kuin sisältöjen monetisointiin maailmanlaajuisesti.

Nopeatempoisessa teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen on koko musiikkialan kasvun takia merkityksellistä suomalaisille yrityksille. Samaan aikaan jatkuvan osaamisen kasvattamisen tarve niin perinteisen musiikkialan sisällä, kuin musiikkialalle palveluja kehittävissä yrityksissä vaatii aikaa ja panostusta. Kansainvälinen vientitoiminta edellyttää rikasta ja elinvoimaista kotimaista ekosysteemiä, johon kuuluvat myös musiikkibisneksessä mukana olevat teknologia- ja muut kasvuyritykset. Uskomme, että saavutamme dialogilla ja aktiivisella yhteistyöllä enemmän kuin alan kehitystä sivusta seuraamalla.  

Minkälaisia vientiyhteistyön ja liiketoiminnan kehitysmalleja musiikkialan toimijoiden ja teknologiayritysten välillä voisi synnyttää? Miten musiikkialan startupien menestys voi edesauttaa perinteistä musiikkivientiä? Mikä on Music Finlandin mahdollinen rooli tässä? Tulisiko suomalaisten musiikkialan startup-toimijoiden järjestäytyä? Minkälaisia esimerkkejä musiikkialan laajemman innovaatioekosysteemin rakentamisesta on muissa maissa? Minkälaisia uusia rahoitusmuotoja perinteiset toimialarajat ylittävät yhteistyömallit voisivat avata vientitoiminnalle?   

Tervetuloa rakentamaan ja ideoimaan uutta Musiikin Satamaan keskiviikkona 2.3.2022 klo 17-19. Julkaisemme tapahtuman tarkemman ohjelman lähiviikkoina.   

Ilmoittaudu mukaan tästä.