Deutschland Trade Mission 2023

Music Finland järjestää vientimatkan 19.–20.4. Kaksipäiväisen matkan ohjelma on suunnattu suomalaisyrityksille, jotka tekevät jo vientiä saksankieliseen Eurooppaan. Vientimatkan ohjelma koostuu esimerkiksi pyöreän pöydän keskusteluista, tapaamisista sekä verkostoitumistilaisuuksista.

Music Finland maksaa osallistuville yrityksille matkatukena korkeintaan puolet aiheutuneista kuluista, kuitenkin enimmillään 200 euroa yritystä kohden. Jos yritys käyttää matkaan myös muita tukia, ne vähennetään Music Finlandin tukiosuudesta siten, että tukien yhteenlaskettu osuus ei ylitä 50 prosenttia matkakuluista.

Hae mukaan tämän linkin kautta!