Music Finlandin Takeoff-vientituki

**Vuoden 2021 Takeoff-hakukierros on päättynyt** Music Finlandin Takeoff-vientituki on rakennettu vauhdittamaan musiikkiviennin uudelleenkäynnistymistä pandemian jälkeen. Sen avulla on tarkoitus mahdollistaa vientiä tekevien suomalaisten musiikkialan yritysten kansainvälistymisen investointeja. Tuella pyritään tukemaan yritysten ja niiden edustamien artistien tai tekijöiden pitkäjänteisten strategioiden toteuttamista. Sitä saavilla yrityksillä tulee olla ajallisia ja rahallisia investointeja vaativa vientisuunnitelma kansainvälisille markkinoille sekä jo olemassa olevaa vientitoimintaa, jota ylläpidetään ja kehitetään.

Tuen määrä voi olla 3000–10000 euroa, mutta korkeimmillaan 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kuluista.

Päätökset tuettavista hankkeista tekee Music Finlandin hallituksen asettama valitsijatyöryhmä. Takeoff-vientitukea rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Takeoff-vientituen saajiksi valitaan hankkeita, joiden toteuttajana on yksi tai useampi suomalainen musiikkialan yritys tai yhteisö. Yritysten ja edustettavien artistien tai tekijöiden on oltava aktiivisia musiikinviejiä, joilla on näyttöjä kansainvälisestä kysynnästä toteutuneiden kiertueiden, julkaisujen tai ulkomaisten yhteistyökumppaneiden muodossa. Tuensaajiksi valittujen yritysten tulee olla sitoutuneita vientitoimintaan, ja niillä pitää olla taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke.

Mihin tukea voi käyttää?

Tuensaajiksi valittavat hankkeet voivat käsittää yhden tai useamman artistin tai musiikintekijän kansainvälisen uran edistämisen tai laajemman yrityskohtaisen vientistrategian toteuttamisen. Hankkeilla on konkreettiset tavoitteet, ammattimaisesti laadittu ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma sekä hyvät edellytykset menestymiselle. Tämä eroaa Music Finlandin muista tuista sillä, että tukea voi hakea kerralla suuremman summan, ja tuki joustaa vaikka suunnitelmat muuttuisivat.

Takeoff-vientituen hyväksyttävät kululuokat

 • Markkinointi- ja viestintäkulut (viestinnän ja promootion ostopalvelut, markkinointimateriaalit, mainostila, kielentarkastus ja kääntäminen, valo- ja videokuvaus [ei musiikkivideoiden tuotanto])
 • Ulkopuolisen konsultin tai palveluntarjoajan palveluiden ostaminen
 • Live-tuotantojen kulut (laite- ja soitinvuokrat sekä tuotantopalvelut. Huom! myös live-stream)
 • Matka- ja majoituskulut (economy-taso)
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut Suomeen kutsuttaessa (economy-taso)
 • Hakijayrityksen hankkeeseen liittyvät sisäiset työvoimakustannukset (työvoimakustannukset voivat olla enintään 50 prosenttia koko hankkeen kokonaiskustannuksista. Erillinen selvitys työvoimakustannusten kohdentumisesta hankkeelle vaaditaan.

Tukea voidaan käyttää kaikkiin mahdollisiin musiikkivientiin liittyviin toimenpiteisiin mahdollisimman joustavasti. Jos suunnitelmissasi on esimerkiksi tapahtuma, johon pyrit osallistumaan, mutta et ole varma sen toteutumisesta, voit käyttää tapahtuman peruuntuessa siihen myönnetyn tuen johonkin muuhun vientistrategiaasi sopivaan toimenpiteeseen. Voit käyttää tukea myös esimerkiksi liiketoimintavisiosi kirkastamiseen, kansainvälistymisstrategiasi kehittämiseen tai toimintasi sopeuttamiseen muuttuneissa olosuhteissa – näitä toimia voit rahoittaa tuen avulla ostaen esimerkiksi ulkopuolista konsultaatiota.

Miten valinnat tehdään?

Takeoff-valitsijatyöryhmä ottaa hakemuksen käsittelyyn, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Music Finland tekee hakemuksista esikarsinnan, jossa pudotetaan pois hakemukset, jotka eivät täytä kriteerejä. Hakemukset, jotka eivät täytä Takeoff -vientituen kriteerejä, voidaan myöntää muilla tukimuodoillamme, mikäli niiden kriteerit täyttyvät. Hakemukset arvioidaan valintakriteerien perusteella. Tukea ei automaattisesti myönnetä, vaikka kriteerit täyttyisivät. Valitsijatyöryhmä arvioi hakemuksen perusteella hankkeen merkitystä ja kansainvälistä potentiaalia. Hakemuksia verrataan myös toisiinsa.

Hankkeiden valintakriteerit

 • Tuen saajan on oltava Suomeen rekisteröity yritys tai yhteisö
 • Tuen saajan on oltava koko hankkeen ajan (hakemushetkellä, vientitoimenpiteiden aikana ja raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä, eikä yrityksellä saa olla verovelkaa.
 • Hankkeen taustalla tulee olla ammattimainen tiimi, jolla on edellytykset investoida vientiin pitkällä tähtäimellä
 • Hakijayrityksellä tai sen edustamalla artistilla pitää olla olemassa olevaa vientitoimintaa ja kansainvälistä kysyntää toteutuneiden kiertueiden, julkaisujen tai ulkomaisten yhteistyökumppaneiden muodossa
 • Hanke toteutuu 1.1.2021–31.12.2022 välisenä aikana

Hankkeiden arviointikriteerit

 • Merkitys yrityksen liiketoiminnan kansainväliselle kasvulle ja kehittymiselle
 • Merkitys yrityksen edustamien artistien tai tekijöiden kansainvälistymisen kannalta
 • Toiminnan ammattimaisuus sekä yhteistyökumppaneiden laatu
 • Yrityksen ja edustettavien artistien tai tekijöiden aikaisempi kansainvälinen toiminta ja tulokset
 • Hankesuunnitelman ammattimaisuus ja toteutuskelpoisuus sekä hankkeen tavoitteet

Paljonko tukea voi hakea?

Takeoff -vientituen osuus voi olla enintään 50 prosenttia tuetun hankkeen hyväksytyistä kokonaiskuluista. Tuki on vähintään 3000 euroa ja enintään 10000 euroa hanketta kohden. Myönnetystä tukisummasta maksetaan puolet myönnön yhteydessä ja loppuosa loppuraportin yhteydessä.

Hakeminen

Hae Takeoff-vientitukea täyttämällä lomake tämän linkin kautta.