Musiikkijärjestöiltä ja Mehiläiselta keskusteluapua musiikkiammattilaisille

Koronarajoitusten kurittama musiikkiala on pitkittyneessä kriisitilassa, ja alan ammattilaisten jaksaminen on koetuksella. Muusikkojen liitto, Music Finland, Suomen Musiikintekijät ja Suomen Säveltäjät järjestävät yhteistyössä terveyspalveluiden tuottaja Mehiläisen kanssa maksutonta keskusteluapua musiikkialan itsensätyöllistäjille ja freelancereille.

Keskusteluavun toivotaan tuovan musiikkialan ammattilaisille mahdollisuuden purkaa omaa tilannetta, tulla kuulluksi haastavana aikana ja löytää keinoja stressin tai vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja hallintaan.

Musiikkiala ja Mehiläinen tarjoavat lokakuun 2021 aikana 30 musiikkialan itsensätyöllistäjälle/freelancerille kaksi maksutonta etä- tai lähikäyntiä Mehiläisen kokeneille mielenterveyden ammattilaiselle. Keskusteluavun piiriin voi hakeutua ilman erillistä lääkärin lähetettä.

Mehiläisessä on huomattu, että tarve matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille ja ennaltaehkäisevälle tuelle on monella alalla ilmeinen. Matalan kynnyksen ensiapu voi parantaa oloa niin, että vakavammilta oireilta vältytään.

”Musiikilla on kautta aikojen ollut tärkeä rooli yhteiskunnassa ja sillä on suuri vaikutus psyykkiseen hyvinvointiimme. Korona-aika on vaikuttanut dramaattisella tavalla musiikkialaan ja siksi lähdimme mielellään tähän tukihankkeeseen alan järjestöjen kanssa”, toteaa Mehiläisen psykoterapiayksikön johtava psykologi Thea Strandholm.

”Musiikkialan freelancerit ovat joutuneet tilanteen vuoksi ennennäkemättömään, pitkittyneeseen ahdinkoon. He ovat myös jääneet tukirakenteiden väliinputoajiksi, eikä moni ole saanut tarvitsemaansa taloudellista tai henkistä tukea. Nyt musiikkiala pilotoi maksuttoman keskusteluavun mallia yhdessä Mehiläisen kanssa. Kiitos Mehiläiselle hienosta yhteisvastuun eleestä kriittisessä tilanteessa”, kommentoi Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Palvelun piiriin ilmoittautuminen alkaa perjantaina 8. lokakuuta 2021 klo 8.00. Lue lisää ja ilmoittaudu tapahtumasivuiltamme.

Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mehiläisen asiantuntijat kontaktoivat osallistujat ja sopivat ajan heidän kanssaan.

Palvelun piiriin hakeutuminen tapahtuu suoraan Mehiläisen kautta. Palvelu kuuluu Mehiläisen normaalin vaitiolovelvollisuuden piiriin, eikä sitä hyödyntäneiden henkilöiden tietoja luovuteta muille osapuolille.

Pilottikokeilun pohjalta järjestöt saavat käsityksen palvelun tarpeesta musiikkialan ammattilaisten keskuudessa.