Tutkimukset

Vaahto – Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke

Vaahto-hanke tukee ja kehittää eri taiteenalojen välittävää porrasta.

Vaahto – Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähankkeen tavoitteena on uusien toimintamallien, koulutuksen, tukijärjestelmien ja yhteistyömuotojen luominen musiikin, tanssin, kirjallisuuden ja kuvataiteen välittävän portaan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Vaahto tutkii ja lobbaa

Tutkimukset ja selvitykset
Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys. Lue lisää

Tanssijärjestäjäselvitys (Tulossa)

Festivaalien vaikuttavuus Oulun seudulla (Tulossa)

Lobbaus
Uudet tukimuodot välittävälle portaalle. Toimenpide-esitykset luovutettiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle tammikuussa.

Monialainen pyöreän pöydän keskustelu rahoittajan ja alan ammattilaisten kanssa kesäkuussa 2013.

Vaahto kouluttaa, valmentaa ja kokeilee

Välittävän portaan toimintaan keskittyvä koulutus ja työharjoittelu Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelijoille. Tavoitteena pysyvä musiikkimanagerikoulutus sekä mentorointiohjelma.

Jalostamoklinikat välittävän portaan uusille yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville. Jalostamopaikkakunnat Oulu, Turku, Seinäjoki, Jyväskylä, Tampere, Helsinki. Tavoitteena uusien yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Valmennuspäivä ja tapahtumatuottajaneuvontaa Jazzliiton jäsenyhdistyksille sekä tanssijärjestäjille. Tavoitteena ostajaosaamisen kehittäminen.

Diggari-klubi
Ostajaosaamisen kehittämistä klubikentällä Järvenpäässä. Lue lisää

Pop Up Art
Pop Up Art -konseptin pilotointi kuvataiteen, nykymusiikin ja tanssin toimijoille. Lue lisää

Lentoon! Nykymusiikin osaajien kansainvälistymistä
Klassisen musiikin jalostamotoimintaa eli säveltäjien ja esittäjien valmennusta ja verkostointia. (Tulossa)

Vaahto verkostoi

Venäjän ja Baltian ostajiin keskittyvät sisällöt Musiikki & Mediassa 2013

Tampereen Musiikkijuhlat (Jazz Happening, Sävel ja Biennale) kansainvälisinä showcasealustoina

Oululaisten yhtyeiden ja heidän taustajoukkojensa esiin tuominen Lost in Musicissa

Monialaiset välittävät portaan ammattilaistapaamiset

Vaahto – Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke 1.4.2012–31.3.2014

Music Finlandin hallinnoima Vaahto – Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke on Euroopan sosiaalirahaston, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Hämeen ELYn, Seinäjoen, Tampereen, Järvenpään ja Oulun kaupunkien rahoittama hanke, jonka tavoitteena on uusien toimintamallien, koulutuksen, tukijärjestelmien ja yhteistyömuotojen luominen musiikin, tanssin, kirjallisuuden ja kuvataiteen välittävän portaan tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Suomen Itämeri-instituutti, Musiikki & Media, MARS, Läntinen tanssin aluekeskus, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus, Suomen Muusikkojen Liitto, SOA ry, Suomen Jazzliitto, Frame-säätiö, Lukukeskus, Music Managers’ Forum Finland, Teosto, Suomen Säveltäjät. Hankkeen budjetti on 530.000 euroa.

Lisätietoja
Annamaija Saarela
Projektipäällikkö, Vaahto
annamaijasa(a)gmail.com
050 307 6095
 

 

Muita tutkimuksia