Tutkimukset

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2010

MediaClever
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010
Kesäkuu 2012

PDF-julkaisu: musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/Viennin_markkina_arvo2010.pdf

Musiikkiviennin markkina-arvo vuonna 2010 on 34 476 119 €.  Tästä tavaroiden vientiä on 20 192 688 €, palveluiden vientiä 8 357 263 € ja tekijänoikeuskorvauksia 5 926 168 €.

Selvityksen on tehnyt Media Clever Oy, joka on toteuttanut vastaavat musiikkiviennin markkina-arvotutkimukset jo vuodesta 2001 alkaen. Vuoteen 2009 verrattuna musiikkiviennin arvo on kasvanut yli 2 miljoonaa euroa. Kasvua on tapahtunut erityisesti tavaroiden viennissä. 

Vientimarkkinoista keskeisimpiä ovat Pohjoismaat, saksankielinen Eurooppa ja Brittein saaret. Euroopan ulkopuolella keskeisiä alueita ovat Pohjois-Amerikka ja Aasia.

Selvityksen aineisto on kerätty sekä kyselylomakkein ja haastetteluin että alan järjestöjen kokoamien tietojen perusteella. Rahavirtojen lisäksi on kartoitettu myös alan toimijoiden näkemyksiä musiikkiviennin tärkeydestä ja kehityslinjoista.

Aiemmat selvitykset

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2009
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2008
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2007
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2006
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2005
Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2004

Muita tutkimuksia