Tuet ja tapahtumat

Live-tuki

01.05.2017 – 31.08.2017

Music Finlandin Live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä ja muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Tukea voidaan myöntää artistia tai yhtyettä edustavalle taustaorganisaatiolle kattamaan tällaisista hankkeista aiheutuneita kuluja.

Live-tuella ei tueta taloudellista voittoa tekeviä hankkeita. Live-tuki kattaa hankkeen tukikelpoisista kuluista enintään 50 prosenttia ja enintään tappiollisen osuuden määrän. Myönnettävän tuen määrä on vähintään 500 ja enintään 20 000 euroa. Tukipäätöksistä vastaava työryhmä arvioi tuen suuruuden hankkeen laajuuden ja sisällön perusteella.

Live-tukea voi hakea seuraaviin kuluihin:

 • Markkinointi- ja viestintäkulut (hankkeeseen liittyvä viestintä ja PR sekä markkinointimateriaalit - ei koske musiikkivideoita)
 • Tuotantokulut (laite- ja soitinvuokrat sekä tuotantopalvelut, joihin kuuluvat tuotantohenkilökunnalle, kuten kiertuemanagerille, teknikoille ja sooloartistin taustamuusikoille tai sijaistaville muusikoille maksetut palkkiot)
 • Majoitus (economy-luokassa hankkeen aikana)
 • Matkaliput ja kuljetus (economy-luokassa, myös rahti- ja ylipainokulut)
 • Päivärahat
 • Muut matkakulut (viisumit, matka- ja tavaravakuutukset)
 • Ulkomaisten ammattilaisten matkakulut kutsuttaessa Suomessa järjestettävään showcase-esiintymiseen (economy-luokassa)

Live-tukea jakaa Music Finland ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Live-tuen myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Tuen hakeminen

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakukierroksia on vuosittain neljä. Kierrosten hakuajat umpeutuvat:

 • 30.4.
 • 31.8.
 • 31.10.
 • 31.1.

Tukea voi hakea yhdellä hakemuksella myös useaan hankkeeseen, kuten useampaan erilliseen showcase-matkaan. Mikäli samassa hankkeessa esiintyy useita hakijaorganisaation edustamia artisteja, kannattaa tukea hakea kootusti samalla hakemuksella.

Hakemukset käsittelee Music Finlandin hallituksen asettama riippumaton asiantuntijaryhmä, jonka päätöksistä ilmoitetaan hakijoille mahdollisimman pian hakukierroksen käsittelyn jälkeen. Hakijan luvalla hakemus voidaan työryhmän esityksestä siirtää Musiikin edistämissäätiön jatkokäsittelyyn silloin, kun Musiikin edistämissäätiön tuet soveltuvat hankkeeseen paremmin tai hanke edellyttää suuria investointeja ja siten molempien tahojen tukea.

Kriteerit tuen myöntämiselle

 • Tuettu hanke (showcase, muu live-esiintyminen tai kiertue) on ammattimaisesti toteutettu ja se on merkittävä artistin/yhtyeen kansainvälisen uran kannalta. Tuetuissa showcase-esiintymisissä on ehtona, että paikan päällä on mukana artistin/yhtyeen edustaja (esim. manageri, agentti tai levy-yhtiön edustaja).
 • Hanke toteutuu 1.1.2017–31.5.2018 välisenä aikana.
 • Tuensaajan, eli artistin tai yhtyeen taustaorganisaation, tulee olla Suomeen rekisteröity yritys, toiminimi, säätiö tai yhdistys.
 • Tuensaajan on oltava koko hankkeen ajan (eli hakemushetkellä, hankkeen aikana sekä raportointihetkellä) ennakkoperintärekisterissä eikä sillä saa olla verovelkaa.
 • Tuensaaja sitoutuu ohjeistetulla tavalla raportoimaan hankkeen toteutumisesta ja tuloksista sekä toimittamaan vaaditut aineistot Music Finlandille.  

Hankkeen arviointikriteerit

 • Hankkeen merkitys artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kannalta
 • Hankkeen merkitys taustaorganisaation kansainvälistymisstrategialle
 • Hankkeen ja hakijan toiminnan ammattimaisuus
 • Hakijan tukihistoria

Kun tuki on myönnetty

Myönteisen tukipäätöksen saaneet organisaatiot solmivat Music Finlandin kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisen sopimuksen, jossa sovitaan tuen käytöstä. Tuki voidaan maksaa vain sille organisaatiolle, jolle tuki on alun perin myönnetty.

Raportointilomake toimitetaan tuensaajalle sähköpostitse viikon sisällä tukipäätöksestä. Raportointi on tehtävä viimeistään 60 päivää showcase-esiintymisen, live-esiintymisen tai kiertueen päättymisen jälkeen, ellei toisin sovita. Niissä tapauksissa, joissa tukea haetaan takautuvasti, tulee raportointi tehdä heti tukipäätöksen jälkeen. Tuki maksetaan takautuvasti sen jälkeen kun tuensaaja on toimittanut raportin ja tiliselvityksen Music Finlandille.

Music Finland pidättää oikeuden tarkistaa tuen määrää jos hakemuksessa esitetty suunnitelma tai budjetti muuttuu merkittävästi hankkeen aikana.

Hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä Music Finlandiin, mikäli kysymyksiä liittyen tuen hakemiseen, hakemuksen täyttämiseen tai hakukriteeristöön ilmenee. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät tämän sivun ylälaidasta.

Muita tapahtumia