Kuulumisia

Music Finlandin kansainvälistymisen tuet uudistuvat

Music Finlandin kansainvälistymisen tuet uudistuvat keväällä 2017. Julkaisukiertuetuki ja showcase-tuki yhdistetään yhdeksi tueksi nimeltä live-tuki. Lisäksi yhteistyötä Musiikin edistämissäätiön kanssatiivistetään. Uudistusten myötä tukia pystytään kohdentamaan paremmin eri vuodenaikoina tapahtuviin hankkeisiin. Myös hakijoiden työ helpottuu.

Music Finland siirtyy neljän hakukierroksen järjestelmään, minkä myötä hakuajat ovat jatkossa samat kuin Musiikin edistämissäätiöllä. Tuen hakijat voivat näin ajoittaa hakemuksensa hankkeelleen sopivimpaan ajankohtaan. Hakijan luvalla hakemus voidaan myös siirtää Musiikin edistämissäätiön jatkokäsittelyyn, mikäli Musiikin edistämissäätiön tuet soveltuvat hankkeeseen paremmin tai hanke edellyttää suuria investointeja ja siten molempien tahojen tukea. Myöhemmin tänä vuonna lanseerataan myös uusi tukihakukone, joka helpottaa hakijan työtä oikean tukimuodon ja -lähteen valinnassa.

Music Finlandin live-tuella tuetaan kiertueita, showcase-esiintymisiä tai muita yksittäisiä live-esiintymisiä, jotka ovat artistin tai yhtyeen kansainvälisen uran kehittymisen kannalta merkittäviä. Teosvientituella kannustetaan musiikintekijöitä (kirjoittajia, säveltäjiä sekä tuottajia) ja kustantajia toteuttamaan erilaisia teosvientihankkeita.

Music Finlandin kansainvälistymisen tukia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tukien myöntäminen on ehdollinen Music Finlandin saamalle opetus- ja kulttuuriministeriön myönteiselle avustuspäätökselle.

Music Finlandin tukien hakuajat:

  • 30.4.
  • 31.8.
  • 31.10.
  • 31.1.

Lue lisää Music Finlandin tuista:

Lisätietoja:

Riku Salomaa
Tiimijohtaja, kansainvälistyminen

Muita kuulumisia